Pääkirjoitus: Digiosaamista on vahvistettava

Kimmo Seppälä, 1ef488a2-27e8-43bb-b426-1d132e69e8b0

Heidi Ekdahl uusi kolumnikuva verkko
Heidi Ekdahl uusi kolumnikuva verkko

Suomen kokonaistuotantoa voitaisiin kasvattaa tekoälyn avulla 20 miljardilla eurolla eli vajaalla 10 prosentilla. Kymenlaakson kauppakamarin järjestämässä tulevaisuusseminaarissa tekoäly nousi vahvasti esiin. Useissa yrityksissä ei ole strategiaa, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää. Käytännössä tekoälyn hyödyntäminen voi olla puheen muuttamista tekstiksi, tiedonkäsittelyn automatisointia tai laivan etäohjausta.

Datataloudessa kilpailu on kovaa. Yhdysvallat ja Kiina johtavat Eurooppaa tekoälyinvestoinneissa. Kehitys menee vauhdilla eteenpäin ja muutoksen kyydissä on pysyttävä. Organisaatioiden johdossa on oltava ymmärrys teknologisesta kehityksestä, myös täällä eteläisessä Kymenlaaksossa. Teollisuuskaupungista voi ponnistaa menestykseen digitalisoituneessa maailmassa.

Muutoksessa mukana pysyminen tarkoittaa omien vahvuuksien tunnistamista. On pohdittava millaista dataa organisaatiossa voidaan kerätä ja analysoida. Tulokset voivat olla kipeitä, sillä analytiikka ei valehtele. Työ voi tehostua ja virheelliset ennakkokäsitykset karista.

Teknologiateollisuus tuo uusia trendejä tasaiseen tahtiin. Nyt puhutaan tekoälystä, mutta syystä. Tiedon kerääminen ja analysointi eivät uhkaa inhimillistä ajattelua, vaan ennemmin edellyttävät etiikkaa, kykyä erottaa oleellinen tieto ja halua tuottaa hyvinvointia. Tulevaisuudessa yhä useammat palvelut tuotetaan tekoälyn siivittämänä. Jokaisen on kannettava vastuu omasta digiosaamisestaan. Datan kerääminen ei saa olla itseisarvo, mutta sen hyödyt on oivallettava.

Heidi Ekdahl

heidi.ekdahl@kymensanomat.fi