Pääkirjoitus: Nykynuoret edellyttävät myös puolustusvoimien koulutuksen uudistumista

Puolustusvoimissa on parhaillaan käynnissä Koulutus 2020-kokeilu. Kyseessä on suurin puolustusvoimien koulutukseen kohdistuva uudistus pariinkymmeneen vuoteen. Koulutusta on toki jatkuvasti kehitetty, mutta asteittain. Kuten puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg viime torstaina Haminassa totesi, tällä kertaa tehdään koko koulutusalusta uusiksi, jotta puolustusvoimat kykenee vastaamaan nykyisten nuorten vaatimuksiin.

Nykynuorten vaatimuksiin vastaamisessa on tärkeä rooli luonnollisesti teknologian hyödyntämisellä. Tämä onkin yksi keskeisistä painopistealueista uudistuksessa. Puolustusvoimat panostaa simulaattoreiden ja verkkoympäristön käyttämiseen koulutuksessa. 2000-luvulla syntyneille varusmiehille se on luonteva tapa tarjota mielenkiintoista ja motivoivaa koulutusta.

Haminan Reserviupseerikoulussa ollaan koulutuskokeilussa teknologian hyödyntämisessä aitiopaikalla. Reserviupseerioppilaiden teoriapainotteisia päiviä pitkine luentoineen saadaan korvattua monipuolisilla ja oppilaita tekemään innostavilla menetelmillä.

RUK:n lisäksi Koulutus 2020-uudistus merkitsee suurta muutosta koko varusmieskoulutukseen. Koulutusta jaksotetaan ja sen käytäntöjä uudistetaan ensimmäisestä päivästä aamukamman viimeiseen piikkiin. Mukana on myös henkinen ja fyysinen koulutus.

On syytä uskoa, että puolustusvoimilla on aito tahto uudistaa koulutuskäytäntönsä nykyaikaan. Puolustusvoimain komentajan mukaan kyseessä ei ole säästöohjelma, vaan mahdolliset säästöt kohdennetaan koulutusohjelman jatkokehittelyyn.

Antti-Jussi Larvio

Kommentoidut