Pääkirjoitus: Osatyökykyisetkin halutaan töihin — Työllistymistä tukevien toimien yhteistyötä viritetään Kymenlaaksossa

Hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyydestä on kova ja vaatii täyttyäkseen monenlaisia keinoja. Työllisyystavoitteen saavuttamisessa tärkeitä ovat myös henkilöt, joiden kohdalla ei tavoitella viiden päivän työviikkoa tai kahdeksan tunnin työpäiviä.

Osatyökykyisistä puhuttaessa tarkoitetaan monia hyvin erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Työikäisistä suomalaisista jopa 600 000 arvioi itsellä olevan vamman tai sairauden vaikuttavan omaan työllistymiseen. Ihmisten työkyvyn vaihdellessa myös työllistymistä tukevien keinojen pitää olla erilaisia.

Kymenlaaksossa ollaan parantamassa palvelua. Erilaisia työllistämistoimia tarjoavat useat eri paikat ja niiden välisen yhteistyön lisäämisen tavoitteena on löytää jokaiselle työllistymistä toivovalle sopiva väylä työhön. Paras hyöty saavutetaan, kun palveluiden tuottajat tuntevat toistensa toiminnan. Osatyökykyisten työllistymistä selvittäneessä hankkeessa ovat jo olleet mukana esimerkiksi perusterveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalitoimi, Kela, oppilaitokset, ohjaamo ja eri järjestöjä.

Kymenlaaksossa oli heinäkuun lopulla yli 9 000 työtöntä työnhakijaa. Heistä pitkäaikaistyöttömiä oli lähes 2 500. Pitkäaikaissairaita ja vammaisia oli noin 1 200. Lukujen ulkopuolella voi olla muitakin.

Osatyökykyisten työllistymisen parantaminen lähtee siitä, että henkilöt ja heidän mahdollisuutensa ja rajoitteensa tiedetään. Tämän onnistumiseksi tarvittaisiin ihmisten kohtaamista kasvokkain ja riittävän kauan. Pitkään kotona ollut saattaa käydä terveysasemalla tai TE-keskuksessa hoitamassa yksittäistä asiaa, mutta kokonaiskuvaa henkilön tarpeista tai vaikeuksista ei ole kenelläkään. Satsaaminen peruspalveluiden kiireettömyyteen parantaisi mahdollisuutta ohjata tukea tarvitseva henkilö häntä parhaiten auttavan palvelun luo.