Pääkirjoitus: Google luottaa Suomeen

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai yllätti Helsingissä kertoessaan, että yhtiö aikoo investoida 600 miljoonaa euroa lisää Haminan palvelinkeskukseen. Yhtiö oli vasta keväällä ilmoittanut investoivansa samankokoisen summan datakeskukseen. Näin Googlen kokonaisinvestoinnit Suomessa nousevat kaikkiaan kahteen miljardiin euroon.

Uudella investoinnilla on suuri merkitys Haminan lisäksi koko Suomelle. Suomen kilpailukyky kovista kansainvälisistä investoinneista on jälleen lujittunut. Googlen asettuminen vankemmin Suomeen nostaa maan kiinnostavuutta muiden teknologiayritysten silmissä. Haminan kaupungille välitön hyöty syntyy jo rakennusvaiheessa, uusien pysyvien työpaikkojen avautumisessa ja mahdollisuudessa rakentaa laajempaa liiketoimintaverkostoa Googlen palvelinkeskuksen ympärille.

Toimitusjohtaja Pichai kiitteli Suomen vakaata infrastruktuuria, korkeaa koulutustasoa ja sitoutumista hiilineutraaleihin tavoitteisiin. Pichai korosti kansallista osaamista tekoälyssä ja muistutti yhtiön nojaavan uusiutuvan energian käyttöön. Näkemykset siitä, että panostus hiilineutraaliin yhteiskuntaan olisi liiketaloudellisesta näkökulmasta naiivia, voi heittää romukoppaan. Suomen tavoitteet hiilineutraaliudessa osoittautuivat olevan maamme kilpailukyvyn ytimessä. Maabrändin ja yrityksen brändin on oltava linjassa, kun kansainväliset yhtiöt päättävät kohdemaasta satojen miljoonien eurojen sijoitukselleen.

Se, että Google on alun perin päättänyt investoida juuri Haminaan useiden potentiaalisten vaihtoehtojen joukosta maailmalla, kannattaa kääntää vahvuudeksi koko Kymenlaaksossa. Kun digitaalinen liiketoiminta sujuu, jatkoinvestointeja on varmasti luvassa jatkossakin.