Pääkirjoitus: Venda nimenä on tapahtumakeskukselle paikallaan, sillä se tarkoittaa veneilykielessä vastakäännöstä - Muutos onkin Kotkassa toivottua, tapahtumatuotannosta odotetaan uutta työllistäjää

Backstaff Oy:n henkilöstö on aloittanut Kotkan Kantasatamaan rakennettavan tapahtumakeskuksen valmistelun luotsaamisen. Myös hankkeen valvontaa suorittavan Backstaffin hallituksen jäsenistä on enemmistö valittu. Molemmat yksiköt ovat merkittävässä asemassa kulujen ja laadun valvonnassa.

Kun vertaa 22 miljoonan euron investointia siihen, mitä Google sijoittaa Haminaan, Kotkan tapahtumakeskuksen hintalappu näyttää piskuiselta. Mutta Kotkan kaupungille investointi on iso. Päätökseen ei ollakaan menty ilman vastustusta. Hankkeen edettyä moni on kuitenkin kääntänyt kokkansa hankkeen onnistumisen tukemiseksi.

Tapahtumakeskukselle on valittu työnimeksi Venda. Purjehtijoille venda on vastakäännös kulun suunnassa. Onnistunut nimivalinta osoittaa oivallisesti mitä muutosta tapahtumakeskuksen toivotaan tuovan Kotkaan.

Odotusarvot tapahtumatuotannon kehittymisestä uudeksi kaupungin elinkeinoelämän alaksi ovat vahvat. Pitää muistaa, että elämyksien perässä Kotkaan matkaavat sijoittavat ainakin majoitukseen, ruokaan ja rentoutumiseen. Tämä kehityssuunta on se venda, jota paikkakunnan elämä kipeästi tarvitsee.

Hankkeessa hyödynnetään konsernien sisäistä tietotaitoa. Esimerkiksi Kotkan Energia Oy:n kanssa on solmittu yhteistyösopimus. Sitä kautta saadaan tietotaitoa kaupungissa jo toteutetuista mittavista rakennushankkeista.

Jo alkuvaiheessa esille nousi meri ja sen energian hyödyntäminen rakennuksia lämmittäessä ja viilentäessä. Yhteinen energiakeskus Kantasatamaan ja uusiutuvan energian käyttö jo lähtökohtaisesti rakennuksia suunniteltaessa on oikea suunta modernissa rakennushankkeessa.