Pääkirjoitus: Johtajasopimusten ehdoissa on viilaamista

Valtiollisen Postin johtajien palkkioista syntynyt kohu on vielä tuoreessa muistissa, kun jo keskustellaan toisesta palkitsemisesta. Valtion liikelaitoksen Metsähallituksen entinen pääjohtaja Pentti Hyttinen on saanut yli 200 000 euron erorahan, vaikka on itse irtisanoutunut tehtävästään.

Erorahaa on pidetty poikkeuksellisen suurena senkin takia, että Hyttinen olisi mitä ilmeisimmin saanut potkut ellei olisi itse päättänyt lähteä. Metsähallituksen hallituksen puheenjohtajan Timo Laitisen mukaan Hyttinen ei olisi enää nauttinut hallituksen luottamusta.

Hyttisen tapaa johtaa Metsähallitusta on arvosteltu voimakkaasti. Tehdyn johtamistapaselvityksen mukaan hänellä oli osaamisessa merkittäviä puutteita ja kehittämistarpeita. Tätä taustaa vasten yli 200 000 euron kädenpuristus tuntuu epäilemättä isolta. Laitisen mukaan korvauksen määrä perustuu sopimukseen ja on ”tavanomainen toimintamalli osakeyhtiömaailmassa”, johon Laitinen Metsähallitukseen rinnastaa. Tästäkin voidaan olla montaa mieltä, kuten Postin tapaus osoitti.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) aikoo pyytää Metsähallitukselta selvityksen erorahan suuruudesta. Sopimukset ovat sopimuksia, mutta asian selvittäminen on paikallaan. On ymmärrettävää, että korvauksia maksetaan, reilustikin, jos joutuu luopumaan tehtävästään syyttä tai hyvän työn tehneenä. Vaikeampaa sen sijaan on hyväksyä, että johtamistilanteissa selvityksen mukaan toistuvasti epäasialliseen käytökseen syyllistynyt johtaja palkitaan näin avokätisesti.

Sopimusehtoja on tulevia mahdollisia vastaavia tilanteita varten syytä tarkentaa näiltä osin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi