Pääkirjoitus: Yritysten kasvu kiihtyi

Yritysten suhdannenäkymät ovat kesällä olleet nousussa. Tuotanto on kasvanut ja henkilöstöä lisätty. Tuoreen työllisyyskatsauksen perusteella työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen laskenut Etelä-Kymenlaaksossa. Työttömiä työnhakijoita oli 16 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kotkan–Haminan seudulla uusi avoimia työpaikkoja oli lähes 70 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Vahva taloustilanne on puhaltanut kymenlaaksolaisia yrityksiä menestykseen kuluneen vuoden aikana. Etelä-Kymenlaakson kohentuneet talousnäkymät eivät nojaa yksittäisiin isoihin investointeihin teollisuudessa. Kauppalehden ja Alma Talentin tilinpäätöstietokannasta tekemästä selvityksestä käy ilmi, että Kymenlaakso on kirinyt lähelle kärkikaartia, kun tarkastellaan sijoitetun pääoman tuottoa yrityksissä. Kymenlaaksossa se on 17 prosenttia. Taakse jäävät vahvoina pidetyt Varsinais-Suomi ja Keski-Pohjanmaa. Liikevaihdon kasvu kymenlaaksolaisissa yrityksissä jää kuitenkin alle maan keskiarvon, vaikka näkymät ovat nyt lupaavat.

Kun kasvun mahdollisuuksia avautuu, niihin pitää pystyä tarttumaan. Nyt yrityksillä olisi mahdollisuus parantaa kilpailukykyään. Useilla yrityksillä Kymenlaaksossa on haasteita löytää osaavia tekijöitä, selvisi kesällä Kymenlaakson kauppakamarin kyselystä. Jos osaajista on pulaa, tuottavuus kärsii kasvaneesta kysynnästä ja nousukaudesta huolimatta. Osaavien tekijöiden rekrytointiin tulisi panostaa. Investoinnit osaamiseen luovat perustan kilpailukyvylle tulevaisuudessa.