Pääkirjoitus: Vaatetusteollisuuden ilmastokuorman vähentäminen edellyttää kulutustottumusten muutosta tai laajempaa kierrätystä

Vaatetusteollisuus on yllättävän suuri ilmaston kuormittaja. Helsingin Sanomat kertoi (18.2.) kiertotalouteen erikoistuneen Ellen MacArthur -säätiön tutkimuksesta, jonka mukaan tekstiiliteollisuus tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin pahamaineiset lento- ja laivaliikenne yhteensä. Nyt sen osuus kaikista päästöistä on kaksi prosenttia, mutta jos mitään ei tehdä, voi osuus nousta 25:een 2050 mennessä.

Suurin hiilijalanjälki vaatteiden elinkaaressa syntyy raaka-aineiden tuotannossa. Keinokuiduissa tarvitaan öljyä ja puuvillapelloilla vettä. Pellot ovat samalla myös pois ruuantuotannosta.

Tekstiilejä ei kuitenkaan tuotettaisi niin runsaasti, ellei niitä myös ostettaisi paljon. Vaatealan ilmastokuormaa kasvattaa viime vuosikymmeninä yleistynyt tapa hankkia halpoja vaatteita, joita sitten heitetään pois muutaman käyttökerran jälkeen tai jopa käyttämättöminä. Ellen MacArthur-säätiön mukaan viimeisten 15 vuoden aikana samalla kun vaatteiden myynti on kaksinkertaistunut, niiden ovat käyttökerrat puoliintuneet. Alan päästöt vähenisivät jopa 44 prosenttia, jos vaatetta käytettäisiin kaksi kertaa enemmän kuin nyt.

Vaatetusteollisuus on jo käynnistänyt oman ilmastoprojektinsa, mutta myös muotitietoisimmilla kuluttajilla olisi kirjaimellisesti peiliin katsomisen paikka. Olisiko mahdollista muuttaa kulutustottumuksia ja käyttää vaatteita pidempään? Jos se ei onnistu, niin vaatteita voisi ainakin kierrättää enemmän. Nykyisin yli puolet pikamuodista heitetään pois alle vuoden kuluttua ostamisesta, joko kaatopaikalle tai poltettavaksi. Suomessakin tekstiilejä joutuu sekajätteisiin 55 000 tonnia.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Kommentoidut