Pääkirjoitus: Kymenlaakson yrityksissä on ollut suotuisa kesä

Kymenlaakson yrityksissä on ollut suotuisa alkukesä. Viidesosalla yrityksistä tilanne on ollut normaalia parempi, selviää Elinkeinoelämän Keskusliiton tuoreesta suhdannebarometrista.

Kannattavuus on pysynyt parempana kuin vuosi sitten ja valtaosa yrityksistä uskoo taloudellisen tilanteensa pysyvän vähintään ennallaan. Suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Yritysten odotukset ovat kuitenkin heikentyneet Kymenlaaksossa. Tämä on realistista — maailmantaloudessa riskit heikentyvästä kasvusta ovat nousseet. Kauppapolitiikan jännitteet ovat lisääntyneet ja se heijastuu erityisesti teollisuuteen.

Suhdanteet vaihtelevat aina, mutta usein yllättäen. Suomalaisissa yrityksissä taloudellinen tilanne on kuitenkin vakaampi kuin menneinä vuosikymmeninä. Yritykset kestävät suhdannevaihteluita aiempaa paremmin. Pääoma liikkuu markkinoilla vikkelästi, mutta niin liikkuu tietokin. Päätösten tekeminen ja riskien ennakointi on yrityksessä entistä nopeampaa.

Yksi näkökulma ennakointiin on varautua huolehtimaan kasvun edellytyksistä. Huolestuttavaa on se, että Kymenlaaksossa tuotannon kasvun esteinä ovat ensisijaisesti riittämätön kysyntä ja ammattityövoiman puute. Puolella kyselyyn vastanneista yrityksistä oli vaikeuksia saada osaavaa ammattityövoimaa. Rahoitusvaikeuksista kärsi vain muutama yritys.

Näihin seikkoihin tulisi panostaa nyt, kun suhdanteet vielä ovat hyvällä mallilla. Hallitus on asettanut korkean työllisyystavoitteen. Siihen pääseminen on haastavaa, jos suhdanteet heikkenevät.