Pääkirjoitus: Kotitalouksien pitää parantaa kierrätystä EU:n asettaman tavoitteen saavuttamiseksi

Ympäristöministeriö pyrkii Aamulehden mukaan tehostamaan kotitalouksien jätteiden kierrätysastetta.Taustalla on Suomen syksyllä EU:n komissiolta saama epävirallinen varoitus, jonka mukaan nykyinen kierrätysaste ei riitä. Suomessa pitäisi jo ensi vuonna kierrättää tai käyttää uudelleen puolet yhdyskuntajätteestä. Tämänhetkinen luku on vain noin 41 prosenttia.

Paperia ja lasia otetaan talteen jo nyt aika hyvin, mutta muovinkierrätyksessä Suomi on muita Pohjoismaita ja useimpia EU-maitakin jäljessä. Muovista saadaan talteen vain noin kolmannes, kun esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa keräysaste on Muoviteollisuus ry:n mukaan yli 45 prosenttia.

EU-tavoitteen saavuttamiseksi ympäristöministeriössä harkitaan kierrätysvelvoitteen kiristämistä ja yhtenäistämistä koko maassa. Tällä hetkellä Suomessa on isoja alueellisia eroja, koska jätelautakunnat linjaavat asioita eri tavalla ja tahdissa.

Kotitalouksien lajittelutehokkuuden nostaminen koskettaa erityisesti omakotiasujia. Kerros- ja rivitaloissa ollaan pidemmällä, koska niissä kierrätyspisteet eri jätteille ovat jo olemassa. Se ei toki aina takaa, että lajittelu hoidetaan asianmukaisesti, eli valistustyötäkin tarvitaan.

Määräysten kiristäminen saattaa tuoda kierrätysastiat ainakin taajamissa myös omakotitalojen pihoille. Eri asumismuotojen tasavertaisen kohtelun näkökulmasta ajatus on johdonmukainen. Astioiden lisääminen tuo aluksi uusia kustannuksia, mutta jätteiden määrä vähentymisen myötä ne voivat myöhemmin tasaantua. Kun keräysastioita erilaisille jätteille lisätään, on samalla huolehdittava myös keräyskaluston nykyaikaistamisesta.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi