Pääkirjoitus: Talouden tiukkuus näkyy lapsille ja nuorille Kotkassa

Kotkassa ollaan tilanteessa, jossa 6,3 miljoonan euron säästöjä haettaessa perusteluna kerrotaan, että suunnitellut toimet eivät tulisi rikkomaan lakia. Se kertoo paljon rahankäytön tiukkuudesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Kymsoteen siirtymisen jälkeen kaupungin suurimmaksi vastuualueeksi jäi opetustoimi. Suurimmat menojen karsintapaineet, yli 2 miljoonaa euroa, kohdistuvat siis opetukseen.

Hiljattain valmistuneessa koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksessä on korostettu, että Kotkassa satsataan opetuksen laatuun, erityisesti pieniin opetusryhmiin. Säästäminen opetustoimesta vesittää tämän tavoitteen. Laki sallii suuremmat ryhmät kuin mihin Kotka on aiemmin ilmoittanut pyrkivänsä.

Kaupunginjohtajan kaupunginhallitukselle tekemässä talouden tasapainotusohjelmassa ehdotetaan kaupungin koko henkilöstön lomauttamista tänä vuonna viikoksi. Henkilöstösäästöjä toisivat lisäksi 66 henkilön vähennystarve ja määräaikaisten työsuhteiden karsiminen. Vaikka henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa eläköitymisten kautta, ne ovat silti vähennyksiä ja varmasti tuottavat tiukkaa työtehtävien suunnittelua kaikilla toimialoilla.

Kaupungin palveluiden säilyttäminen edes nykyisellä tasolla vaatii Kotkaan lisää väkeä. Halutuimpia tulijoita olisivat työssäkäyvät lapsiperheet. Heidän houkuttelemisensa on hankala tehtävä jo nyt. Varhaiskasvatuksessa yli kolmevuotiaiden lasten ryhmäkokoa aiotaan kasvattaa, perusopetuksessa luokkakokoa kasvattaa ja pienten koululaisten iltapäivätoiminta lopettaa kokonaan. Jos kaikki lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästöt toteutuvat, on Kotkan markkinointi potentiaalisille muuttajille yhä vaikeampaa.

Luetuimmat