Pääkirjoitus: Yhteydet lujittavat kilpailukykyä

Talouden suhdannenäkymät ovat säilyneet hyvinä, mutta epävarmuus maailmantaloudessa alkaa heijastua myös Suomen talouskehitykseen. Tämä on tullut ilmi useissa eri talousennusteissa viime viikkoina.

Taloussuhdanteiden ennustettavuus on muuttunut haastavammaksi. Sama epävarmuus heijastuu yrityksiin. Monessa eteläkymenlaaksolaisessa yrityksessä suhdannepiikki osui viime syksylle ja sen jälkeen kasvu on jo osoittanut hiipumisen merkkejä. Tilastokeskuksen mukaan sekä yritysten että kuluttajien luottamus on hieman heikentynyt huhtikuun aikana. Työllisyyden kasvun odotetaan hidastuvan, mutta samaan aikaan useissa yrityksissä on haasteita löytää osaajia tuomaan kasvua.

Huolestuttavaa on se, että kasvunäkymät alkavat jo hiipua, eikä monessa yrityksessä ole ehditty kerätä puskuria haasteellisempien aikojen varalle. Alueen talous- ja työllisyysnäkymien tulisi nojata mahdollisimman laajaan ja monipuoliseen yritystoimintaan.

Etelä-Kymenlaaksossa teollisuuden kilpailuedellytyksiin on panostettu. Tämä on ollut viisasta alueen teollinen historia ja tulevaisuuden kasvunäkymät huomioiden. Lupaavia investointeja on nytkin vireillä. Samalla pienten ja keskisuurten yritysten asema on jäänyt kehityksen varjoon. Kotkan-Haminan seutu olisi logistisesti oivallisessa paikassa myös pk-sektorin vireää kasvua ajatellen.

Meri-, tie- ja raideliikenteen tehokkuus ovat avainasemassa alueen kilpailukykyä ajatellen. Jokaisen alueen vaikuttajan on syytä pohtia sitä, miten tähän haasteeseen voidaan valmistautua jo nyt, kun hallitusneuvottelut ovat vasta käynnissä. Tuleva hallitus tulee viemään läpi merkittäviä liikennehankkeita, ja kaikkeen ei riitä rahaa.