Pääkirjoitus: Nopea hoito säästää rahaa ja kärsimystä

Kansalaisaloite terapiatakuusta on kerännyt riittävän määrän kannatusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloite on tarpeellinen, sillä se puuttuu mielenterveyden häiriöiden hoidon epäkohtiin.

Valtioneuvoston kanslian viime vuonna julkaisemassa selvityksessä todetaan, että mielenterveyden häiriöiden osuus suomalaisten sairauksista kasvaa. Nurinkurista kyllä, samaan aikaan niiden hoitamiseen käytetyt varat ovat suhteellisesti vähentyneet. Esimerkiksi palveluiden saatavuudessa ja ajoituksessa on ongelmia.

Nyt terapiaan on pääsääntöisesti kolme väylää: omalla rahalla, Kelan tukemana tai rajoitetusti julkisen terveydenhuollon kautta. Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan pääseminen vaatii henkilöltä sekä oma-aloitteisuutta, aikaa että rahaa. Moni jääkin terapian ulkopuolelle siksi, että voimavarat eivät riitä. Kuntoutuspsykoterapian pitäisi lisäksi edistää työ- tai opiskelukykyä, mikä rajaa sen ulkopuolelle esimerkiksi eläkeläisiä.

Terapiatakuun tarkoituksena on taata kaikille nopea pääsy psykoterapiaan tai muuhun hoitoon heti ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen ja ilman erikoislääkärin tekemää diagnoosia. Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapia tai erikoissairaanhoito olisi vasta jatkohoito. Myöskään taloudellinen tilanne ei vaikeuttaisi hoitoon pääsemistä.

Laajassa mittakaavassa aloitteella pyritään vähentämään mielenterveyden häiriöiden oireita ja niiden syvenemistä. Myös hoidon painopiste siirtyisi hitaasta nopeaan.

Näin kuuluu olla sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta: Mielenterveyden häiriöihin puuttuminen on halvempaa varhain kuin silloin, kun tilanne on jo vakava. Nopea hoito säästää ihmisiä inhimilliseltä kärsimykseltä.

Aino Heikkonen
aino.heikkonen@esaimaa.fi