Pääkirjoitus: Oman tahdon ilmaisu on tärkeää

Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto on tärkeää laatia silloin kun kaikki on vielä hyvin. Onnettomuus tai äkillinen sairaus voi kohdata minkä ikäistä tahansa, ja siinä ikävässä tilanteessa tieto siitä mitä henkilö itse haluaisi on tarpeen.


Edunvalvontavaltuutus todentuu käyttökelpoiseksi luvaksi toimia sairastuneen henkilön edun mukaisesti muutamassa viikossa. Mikäli menetellään edunvalvojaa käyttäen, prosessi kestää huomattavasti pitempään, jopa neljästä kuukaudesta vuoteen. Ihmiselämän merkittävässä käännekohdassa nuo viimeksi mainitut ajat ovat kohtuuttoman pitkiä esimerkiksi asunnon myynnin valmistelussa.

Pahimmillaan prosessin pitkittyminen syö omaisten varantoja ja aiheuttaa ongelmia arkielämään.


Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan 2007. Yhä edelleen tietämys miten valtuutus hoidetaan, ja kuka sen voi tehdä, on hatara. Yhtä oikeaa lomakepohjaa ratkaisuksi ei ole, eikä sen tekemiseen tarvita välttämättä juristin apua. Peruspohjan helppoutta kuvaa se, ettei dokumenttiin liitetä alkuvaiheessa edes asianomaisten kokonaisia henkilötunnuksia. Syntymäaika ja osoite riittävät tunnistamiseen.


Hoitotahto kirjattuna puolestaan antaa perusrajat, miten minua hoidetaan. Esimerkiksi näkemys elvyttämisestä ikäihmisen myöhempien vuosien sairauskohtauksissa voi olla henkilöllä itsellään aivan eri kuin hänen omaisillaan.


Tieto siitä, mikä on ihmisen itsensä oma tahto tässäkin asiassa on hyvä laatia paperille ja tämä siirtää julkiseksi tiedoksi potilastietoihin. Kysymys ei ole eutanasiasta, kysymys on ihmisen itsemääräämisoikeudesta.

Kommentoidut