Pääkirjoitus: Biojalostamo olisi iso asia Kotkan taloudelle ja työllisyydelle

UPM-Kymmenen biojalostamo olisi iso asia Kotkan taloudelle ja työllisyydelle. Kaupungissa on korkea työttömyys ja teollisuuden työpaikkoja kaivattaisiin kipeästi lisää. Toteutuessaan biojalostamohanke toisi kaupungin kassaan miljoonan euron vuokratulot vuodessa.

Investointihanke on vasta selvitysvaiheessa. Tällä hetkellä yhtiö kartoittaa ainoastaan Kotkaa. Kotkan maantieteellinen sijainti, syvä- ja kemikaalisatama sekä iso vapaa tontti muodostavat kaupungin kilpailuvaltin. Osaamista teollisuudesta olisi ja logistiikka toimisi. Yhtiön raaka-aineista osa kulkee jo sataman kautta.

Kyseessä olisi Suomen suurin biojalostamo. Vastaavia laitoksia on maailmalla vasta kymmenkunta. Yhtiö tuottaisi lähes 500 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä pääasiassa raskaan liikenteen käyttöön. Raskas liikenne muodostaa noin kuusi prosenttia Suomen kasvihuonekaasuista. Hyviä bioraaka-aineita on tällä hetkellä vähän ja uusia ratkaisuja on kehitettävä. UPM-Kymmene selvittää metsähakkeen, rypsin sukuisen carinatan ja jätteen käyttöä raaka-aineina. Erityisesti jätteen käyttö olisi ympäristön kannalta myönteinen asia.

Biojalostamon ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa tänään. Arviointiin menee noin vuosi. Sen jälkeen sekä UPM-Kymmene että kaupunki päättävät, eteneekö biojalostamohanke. Toteutuessaan hankkeella olisi positiivinen vaikutus alueen talouselämään ja tulevaisuuden odotuksiin.