Pääkirjoitus: Kotkan Korttelikodin palvelutarjonta menee tarpeeseen, ihmisen eteen tehtävänä työ ei ole koskaan turhaa

Kotkan Korttelikoti ry:n palvelutarjonnan asiakaskunta laajenee, sillä yhdistyksen avun saamisen tulorajoja on muutettu. Nyt esimerkiksi kotipalveluavun saajan bruttotulot voivat olla 1 500 euroa kuukaudessa aiemman 1 200 euron sijaista. Oletettavaa on, että avun kysyntä kasvaa.

Yhdistyksen toiminnassa kohtaavat luontevasti valtion tukema työ ja vähävaraisten tarve apuun. Työntekijät tekevät työtä valtion erilaisilla työllisyys- tai kuntoutusrahoituksilla, heillä on tarve päästä työelämän imuun. He voivat myös maahanmuuttotaustansa vuoksi etsiä pysyvää paikkaa työelämästä, mutta tarvitsevat kielitaidon hiomista käytännön työssä.

Se, että yhteiskunnan tukeman työn paikka on pienituloisten palvelurakenteessa, antaa Korttelikodin työlle erityisen merkityksen. Se ei työnä kilpaile kotipalveluyritysten kanssa, mutta voi olla pelastus toimintakyvyltään alentuneen ihmisen arkeen. Se, että sairastunut tai liikuntarajoitteinen asuu yksin kotona voi vaatia useiden auttajien verkoston.

Kolmannen sektorin arvo ikäihmisten auttamisessa korostuu siinä, että varsinaisen tekemisen lomassa tukityöllistetty voi ehkä olla läsnä autettavan elämässä rauhallisemmin kuin tuloksellisuuteen sidottu työntekijä. Toivoa saattaa, että tässä avussa olisi myös pysyvyyttä ja jatkumo siinä määrin kun tukityön jakso antaa myöten.

Periaate, että työkykyinen työtön tekee työtä tarvitsevan eteen on aina hyvä. Se ei ole koskaan turhaa työtä.

Issu Huovinen