Pääkirjoitus: Kymsoten suunnitelmat pohdituttavat kuntapäättäjiä

Kesälomista huolimatta kuntapäättäjät eivät kokonaan pääse irti poliittisen vastuun kantamisesta. Kymenlaaksossa siitä pitää huolen Kymenlaakson sote- ja kuntayhtymä Kymsote, jonka Palvelujen saatavuus- ja saavutettavuus -raportti lähtee pian lausuntokierrokselle kuntiin. Raporttia käsittelee vielä ensi perjantaina Kymsoten yhtymävaltuusto, jonka jälkeen lausuntokierros starttaa. Kunnilta odotetaan kannanottoja raportin esityksiin heti kesän jälkeen.

Monessa kunnassa on raportin tutkiminen jo alkanut ja poliittiset päättäjät yhdessä kunnan virkamiesten kanssa aprikoivat sen sisältämien esitysten vaikutuksia juuri oman kunnan palveluihin.

Raportin keskeinen ajatushan on nimenomaan palvelujen järjestäminen uudelleen. Siitä seuraa joidenkin palvelujen karsimista ja etenkin muutoksia niiden saatavuuteen koko Kymenlaakson alueella. Muun muassa pieniä palvelupisteitä yhdistetään isommiksi niiden toiminnan tehostamiseksi. Tavoite on, ettei palvelutarjonta heikkenisi, mutta kustannustehokkuus paranisi. Tulevaisuudessa aivan kaikkea ei tarjota aivan jokaisessa kunnassa.

Kuntapäättäjille on luonnollisesti vaikeaa hyväksyä muutoksia, jotka vievät joitakin nykyisistä palveluista pois omasta kunnasta. Näin tulee kuitenkin eittämättä käymään, sillä jo raportin johdannossa todetaan, että palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta tarkastellaan maakunnan tasolla poissulkien kuntarajat.

Kesän aikana on päättäjillä mahdollisuus rauhassa punnita ja maistella esitettyjä tehostamistoimenpiteitä. Kaikkia niistä ei varmastikaan ole tarve toteuttaa, mutta ilman muutoksia ei Kymsote tule selviämään sen perustajakuntien sille antamista tehtävistä eikä sen toiminta tule olemaan taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Antti-Jussi Larvio