Pääkirjoitus: Tieliikenteen turvallisuus on kohentunut – Etelä-Kymenlaaksossa vain Kotkassa tilanne on hieman heikentynyt

Tieliikenteessä kuoli vielä 1990-luvun taitteessa 600–700 ihmistä joka vuosi. Sen jälkeen kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat romahtaneet kolmannekseen. Uudistunut ajoneuvokanta, turvalaitteet ja erilaiset autojen älysovellukset ovat osaltaan lisänneet turvallisuutta liikenteessä. Tärkeässä asemassa ovat myös olleet liikenneympäristön turvallisuutta parantaneet toimenpiteet ja turvallista ajokulttuuria edistänyt valistus. Törkeiden rattijuopumusten määrät ovat tasaisesti vähentyneet.

Siksi onkin syytä olla valppaana, kun poliisin kirjaamat liikenneonnettomuudet ovat yllättäen olleet hieman kasvussa Kaakkois-Suomessa. Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuudet, rattijuopumukset ja törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet alkuvuonna erityisesti Kotkassa.

Yhtenä syynä voi olla ajoterveysongelmista kärsivien lisääntynyt määrä liikenteessä, älylaitteiden näpertäminen ajon aikana ja se, että ajo-oikeuden saa yhä nuorempana. Eniten onnettomuuksia tapahtuu keskusta-alueella, missä liikenne on vilkkainta. Valtateillä sattui alle puolet kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaaksossa vuosina 2015–19.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus muistuttaa oman toiminnan olevan kuitenkin ratkaisevassa asemassa. Ratin taakse ei pidä lähteä ottamaan turhia riskejä, vaan keskittyä liikkumaan valppaasti tilannenopeuden mukaan. Loukkaantumisen johtaneista onnettomuuksista valtaosa on kirjattu Kotkassa viimeisten viiden vuoden aikana. Esimerkiksi Haminassa liikenneonnettomuuksien määrä on vähentynyt joka vuosi.

Etelä-Kymenlaakson kaikkiin kuntiin on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelmat. Jokainen kansalainen voi tehdä aloitteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja toimia itse liikenteessä niin, että jokaisen turvallisuus ja huomaavainen liikennekulttuuri lujittuvat.

heidi.ekdahl@kymensanomat.fi

Uusimmat uutiset