Pääkirjoitus: Nuorista työn pitää olla ennen muuta kiinnostavaa ja merkityksellistä

Suomalaisnuorille työn sisältö on huomattavasti tärkeämpää kuin heidän vanhemmilleen. Suomalaisen työn liiton Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä 15 –25-vuotiaista nuorista 62 prosenttia oli sitä mieltä, että tärkeintä on tehdä itseään kiinnostavaa työtä. Vanhemmissa ikäluokissa kiinnostavan työn saavuttamista piti tärkeimpänä 49 prosenttia vastaajista.

Nuorten vastaukset ovat linjassa yksilöllisyyttä korostavan ajattelun ja arvojen kanssa. Kun aikaisemmin työ on nähty enemmän yhteiskunnallisena asiana, niin kyselyssä korostuu työn merkitys osana omaa henkistä hyvinvointia. Kiinnostavan työn lisäksi nuorille on tärkeää saavuttaa henkinen tasapaino, saada läheisiä ystäviä ja luoda pysyvä parisuhde. Myös oma perhe ja lapset ovat tärkeimpien asioiden joukossa.

Sen sijaan ulkoiset tekijät, kuten yhteiskunnallinen asema tai johtavassa asemassa oleminen, jäivät kyselyssä häntäpäähän. Tosin korkea elintaso kiinnostaa nuoria enemmän kuin vanhempia ikäluokkia.

Kyselytulos lisää työelämän haasteita. Tulevaisuudessa – jos enää nytkään –ei osaavan ja hyvän työvoiman saamiseksi riitä pelkkä säännöllinen palkka, vaan enemmän on kiinnitettävä huomiota työn merkityksellisyyteen ja nuorten esiin nostamaan kiinnostavuuteen. Niin yrityksillä kuin työmarkkinajärjestöillä on miettimistä, miten tämä toteutetaan. Nykyiset usein jäykät työelämän rakenteet eivät tavoitetta tue.

Kaikkea työtä ei koskaan saada kiinnostavaksi, eikä kiinnostavia työpaikkoja riitä kaikille. Robotit varmasti huolehtivat tulevaisuudessa tylsistä ja yksitoikkoisista töistä yhä enemmän, mutta vielä ei olla niin pitkällä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi