Pääkirjoitus: Kymsote selvittää henkilöstön osaamista — Tulevien hallinnon ja esimiestehtävien irtisanomisten pelätään näkyvän hoitohenkilökunnan kasvavana työmääränä

Kymsotessa on kesän yt-neuvottelujen jälkeen toteutettu osaamiskartoitus. Kyselyssä tiedusteltiin  henkilöstöltä koulutuksesta, työkokemuksesta ja muusta osaamisesta.

Yt-neuvottelujen tulos oli enintään 112 henkilön vähentäminen. Irtisanomisten on kerrottu keskittyvän hallinnossa ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviin sekä esimiestehtäviin.

Osaamiskartoituksen toteuttaminen ennen irtisanomisia on hyvä liike. Kartoituksen avulla Kymsotessa tiedetään, minkä alojen osaajia ja millaisissa työtehtävissä aiemmin toimineita henkilöitä palkkalistoilla on. Henkilöstöä Kymsotella on yli 6 000, joten aivan pienestä kierroksesta ei ole kyse.

Yksi kyselyn tulos voi olla tieto siitä, voidaanko esimerkiksi hallinnosta poistuvaa tehtävää hoitavalle tarjota työtä sairaanhoitajana. Eri asia on, haluaako hallinto- tai esimiestehtävää hoitanut siirtyä sairaanhoitajaksi. Parhaimmillaan osaamiskartoitus toimii silloin, kun työntekijä voi sen avulla kehittää itseään ja työnantaja tarjota työntekijälle sopivia uusia haasteita. Huonoksi tilanne kääntyy, jos selvitystä käytetään välineenä työntekijää vastaan.

Se, että irtisanomiset painottuvat hallintoon ja asiantuntijatehtäviin kuulostaa hoitotyön toteutumisen kannalta hyvältä. Päällekkäisten toimintojen karsiminen on säästöpaineissa olevassa kuntayhtymässä ymmärrettävää, mutta jonkun pitää hoitaa myös hallinnolliset tehtävät.

Kymsoten pääluottamusmiesten kannanotossa onkin ilmaistu huoli siitä, että muun muassa esimies- ja sihteeritöiden vähentäminen näkyy hoitohenkilökunnan työmäärässä. Hoitajien, lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden työpaikkojen säilymistä perustellaan sillä, että näistä osaajista on pulaa jo nyt. Kymsoten houkuttelevuus työpaikkana tuskin lisääntyy, jos tiedossa on potilastyöstä yhä suuremman osuuden kuluminen sihteeri- tai hallintotyöhön.

Juttua muokattu 10.9. klo 10.13: Kymsoten osaamiskartoitusta ei tehty koko henkilöstölle, vaan esimiehille, asiantuntijoille ja hallintohenkilöstölle.

Luetuimmat