Pääkirjoitus: Virkamiehen lähtö käynnistää usein palapelin

Haminan kaupunginjohtaja on päättänyt olla täyttämättä kehitysjohtajan virkaa sen vapauduttua eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Perusteluina ovat muun muassa ylimmän johdon kevennyspyrkimys ja luonnollisesti osaltaan myös säästö.

Haminan tapaus ei kuntakentässä, eikä myöskään yksityisellä sektorilla, ole nykyisessä taloustilanteessa mikään harvinaisuus.

Niin kunnat kuin yrityksetkin ovat pakotettuja miettimään jokaisen rekryn tarkasti. Mikään automaatio vapautuneen viran tai tehtävän täyttämättä jättäminen ei kuitenkaan saa olla.

Päätös tulee tehdä harkiten ja sen vaikutukset tarkasti punniten. Tärkeintä on kartoittaa millainen on toimenkuva, joka esimerkiksi kunnassa vapautuvalle viralle on määritetty. Vähintään yhtä tärkeää on olla tietoinen siitä, millaisia tärkeitä projekteja pois lähtevältä viranhaltijalta mahdollisesti jää kesken.

Eikä tuo pohdinta lopu siihen, sillä erityisen merkityksellistä on käyttää harkintaa, miten ilman tiettyä vastuunkantajaa jäävät tehtävät jaetaan. Jakamisestahan on yleensä kyse, sillä koko paketin siirto jollekin toiselle viranhaltijalle voi helposti johtaa tämän ylikuormittumiseen.

Kunnallisessa organisaatiossa suuri osa lähes minkä tahansa viran tehtävistä voidaan delegoida muille viranhaltijoille. Mitä tärkeämpiä vastuita poistuvalla virkamiehellä on ollut, sen vaativammaksi tuo tehtäväjako kuitenkin tulee.

Kunnissakin pääsääntöisesti isot ja vaativat tehtävät ovat keskittyneet muutamien ylempien virkamiesten harteille. Tällöin lisävastuiden sysääminen jo ennestään raskaasti työllistetylle henkilöille ei ole paras mahdollinen ratkaisu. Tai silloin on ainakin otettava niiltä harteilta vastaavasti joitakin painolasteja pois ja siirrettävä ne joidenkin muiden vastuulle.

Haminan kaupunginjohtaja totesi osuvasti (KySa 15.10.) kehitysjohtajan viran järjestelyn olevan eräänlaista palapeliä.

antti-jussi.larvio@kymensanomat.fi

Luetuimmat