Pääkirjoitus: Ikäihmisten hoiva vaatii ratkaisuja — Yksi voi olla koulutus- ja kielitaitovaatimusten löysentäminen

Väestön ikääntyminen on yksi koko maan ja myös Kymenlaakson suurista ratkaisua vaativista asioista. Tällä hetkellä Kymenlaakson väestöstä noin 12 prosenttia on yli 75-vuotiaita. Samanlainen tilanne on Etelä-Karjalassa. Maakunnista ainoastaan Etelä-Savossa ikääntyneiden osuus on suurempi, runsaat 13 prosenttia.

Tulevina vuosikymmeninä ikärakenne tulee kääntymään yhä jyrkemmäksi. Tällä hetkellä Kymsoten alueella yli 75-vuotiaita on noin 20 000, vuonna 2040 yli 30 000. Ratkaisuja siihen, miten ikääntyneet hoitoa tarvitsevat hoidetaan, pitää olla valmiina kehittämään koko ajan. Yksi Kymsoten toiminnan painopistealue onkin ikääntyville kotiin vietävät palvelut.

Kymsotessa ollaan tilanteessa, jossa henkilöstömenoja pitäisi karsia, mutta samaan aikaan kotihoitoon tarvittaisiin lisää käsiä. Yhtenä ratkaisuna pidetään digitaalisia sovelluksia, kuten hoitajan etäkäyntejä eli yhteydenottoa asiakkaaseen tietokoneen välityksellä. Mitä pidemmälle tulevaisuuteen mennään, sitä useammalle nykyiselle nuorelle ja keski-ikäiselle älylaitteiden käyttäminen on arkipäivää. Muutosvaiheessa digipalveluita voi käyttää vasta osa asiakkaista.

Toinen mietittävänä oleva asia on uuden hoiva-avustajan koulutuksen aloittaminen. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat eivät tule riittämään ikääntyneiden hoidossa. Nykyisten henkilöstön koulutus- ja kielitaitovaatimusten löysentäminen on todennäköisesti osa vanhuksista huolehtimisen ratkaisua. Läsnäoloon, kotitöiden tekemiseen tai ruokailussa avustamiseen ei tarvita tutkintoa. Tärkeintä kuitenkin on löytää vanhusten hyvän hoidon takaamiseksi ratkaisuja, joihin sekä ikääntyneet itse että heidän omaisensa ja hoitohenkilökunta voivat olla tyytyväisiä.