Pääkirjoitus: Zsarin tukipyyntö ymmärrettävä

Ostoskylää Vaalimaalla pyörittävä Zsar Oy on pyytänyt Virolahden kuntaa avuksi talousahdinkoonsa. Yhtiö on esittänyt kunnalle, että sen maksamaan tonttivuokraan annettaisiin kaksi vapaata vuotta ja kolmannesta vuodesta perittäisiin puolet vuokrasta. Yhtiön tontista maksama vuosivuokra on noin 142 000 euroa.

Yhtiö perustelee esitystään kassakriisillä, jonka ovat aiheuttaneet koronavirus, ruplan kurssivaihtelut ja Venäjän rajan sulkeutuminen.

Ottaen huomioon Zsar Outlet Villagen sijainti itärajalla, esitetyt syyt ovat uskottavia ja ymmärrettäviä.

Ymmärrystä yhtiö sai alkuviikosta myös Virolahden kunnanhallitukselta, joka päätti esittää maanantaina kokoontuvalle kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi helpotuksia, joskin ei niin paljon kuin yhtiö olisi halunnut.

Valtuusto saa päätettäväkseen, miten suhtautua vuoden vuokravapauteen ja seuraavan vuoden vuokranmaksun siirtämiseen kyseisen vuoden viimeiseen päivään.

Yritykselle myönnettävä vuokrahelpotus on varmasti paremmin kuntapäättäjien hyväksyttävissä kuin suoranainen rahallinen tuki kunnan kassasta. Nythän kassaan toki jää tulematta rahaa, mutta sieltä ei sitä lähde.

Zsarin ostoskylä on Virolahden kunnan ja käytännössä Vaalimaan kehityksen kulmakiviä. Valitettavasti ostoskylän toiminnan aloitusajankohta ei ollut paras mahdollinen eikä se siten päässyt odotettuun vauhtiin.

Ajat eivät kuitenkaan aina tule oleman näin vaikeat ja siksi on tärkeää, että ostoskylän selviämistä vaikeuksista on myös kunta osaltaan auttamassa.

Yhtiön mukaan se käy parhaillaan rahoitusneuvotteluja ja rahoittajatahot ovat suhtautuneet myönteisesti yhtiössä tehtyihin selviytymissuunnitelmiin.

Kunnan kädenojennus on viesti rahoittajille siitä, että luottamus yhtiöön on myös kunnassa edelleen hyvä.

.