Pääkirjoitus: Nuorten huolenaiheet ovat realistisella pohjalla

Suomalaisnuoret suhtautuvat optimistisesti tulevaisuuteen, vaikka samalla kokevat entistä enemmän turvattomuutta. Eniten nuoria huolestuttavat ilmastonmuutos, terrorismi ja maailmanpoliittinen tilanne, ilmenee tiistaina julkistetusta Nuorisobarometristä. Vuosittain julkaistava barometri mittaa 15 – 29-vuotiaiden nuorten asenteita ja arvoja.

Nuorten ahdistuksen aiheet ovat realistisella pohjalla. He ovat syntyneet toisenlaiseen maailmaan kuin vanhempansa. Nykynuoret myös elävät kansainvälisempää elämää, opiskelevat ja matkustavat ulkomailla, ja siten voivat kohdata nämä globaalit ongelmat arkisessa elämässään. Kun vielä vuosikymmen sitten ”vain” 40 prosenttia nuorista tunsi turvattomuutta, niin nyt luku on noussut 75 prosenttiin.

Tulevaisuudenuskon ja epävarmuuden yhtäaikainen läsnäolo nuorten elämässä voi olla syynä myös siihen, että politiikka ja toimiminen politiikassa kiinnostaa jatkuvasti yhä useampia. Edes jonkin verran politiikasta kiinnostuneiden osuus on suurimmillaan 20 vuoteen ja politiikkaan osallistujienkin osuus on liki kaksinkertaistunut.

Valitettavasti halu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseenkin on jakautunut. Korkeakoulutetut nuoret ovat muita aktiivisempia äänestämään ja osallistumaan. Vähemmän koulutetut vaikuttavat useammin osallistumalla keskusteluihin sosiaalisessa mediassa tai protestoivat jättämällä äänestämättä. Tämä tarkoittaa, että vaaleissakin niiden ääni, joilla asiat ovat hyvin, kuuluu paremmin kuin niiden, joiden tilanne vaatisi korjaamista. Puolueet voisivat vaaleissa yrittää muuttaa tätä epäsuhtaa – vaikka nuoret eivät niihin juuri luotakaan.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi