Pääkirjoitus: Perinnekeskuksesta tulee nimeään modernimpi

Kuluvalla viikolla julkistettiin Rauhanturvaamisen ja veteraanityön perinnekeskuksen perustaminen Haminaan. Entisen toimiupseerikerhon kunnostettuihin tiloihin syntyvän keskuksen taustalla on useiden maanpuolustustyötä lähellä olevien yhdistysten muodostama Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry.

Varuskuntakaupunkiin, RUK-museon välittömään läheisyyteen, sijoittuva perinnekeskus on kannatettava ajatus. Vaikka keskuksen keskeisenä osana on rauhanturvaamisesta kertova museo, siihen on ideoitu myös paljon muita elementtejä. Hyvä niin, sillä pelkkä museo ei nykyaikana yksin olisi riittävän vetovoimainen, ainakaan kun kohderyhmänä ovat myös nuoret.

Keskuksessa aiotaan hyödyntää digitaalisuutta muun muassa erilaisten näyttelyjen yhteydessä. Kiinnostavuuden kannalta kantava idea on myös rauhanturvaajien tukikohdan rakentaminen keskuksen pihalle. Majoitusparakkeineen, messeineen ja vartiotorneineen tukikohta varmasti herättää mielenkiintoa muidenkin kuin entisten noin 50 000 rauhanturvaajan ja asevelvollisuuttaan Haminassa suorittavien varusmiesten keskuudessa. Ennakkoluuloton ajatus on niin ikään tarjota tukikohdassa majoitusta vieraileville ryhmille.

Toiminnallisuutta lisää myös, että keskukseen tulee kokoontumistiloja veteraani- ja maanpuolustusyhdistyksille. Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää tiloissa Puolustusvoimien tilaamaa koulutusta.

Suomalaisen rauhanturvatyön ja veteraanien perinteen vaalijana keskuksella on merkittävä rooli, mutta tärkeää on myös sen panos alueen elinvoimaisuudelle.
Vaikuttaa siltä, että Haminaan on syntymässä nimeään modernimpi ja ennakkoluuloton perinnekeskus, josta voi muodostua tärkeä tekijä myös Haminan matkailullisen vetovoiman lisääjänä.
Antti-Jussi Larvio
antti-jussi.larvio@kymensanomat.fi