Pääkirjoitus: Monet ilmastoteot ovat lopulta tahdosta kiinni

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan joulukuussa. Tässä tiekartassa on valtava määrä toimenpiteitä, joita pitää tehdä yhteistuumin, jotta Kymenlaakso saadaan muutettua hiilineutraaliksi vuoteen 2040 mennessä. Liikenteen, energian, teollisuuden ja maatalouden päästöjä pitää vähentää. Metsien ja maaperän hiilinieluja pitää lisätä. Pääpaino on päästöjen vähentämisessä, sillä Kymenlaaksossa korostuvat etenkin liikenteen päästöt.

Kymenlaakson liitto järjesti tiekartan laatimisen yhteydessä työpajoja, joissa nuorilta tuli vahva viesti siitä, että ilmastotavoitteisiin pääseminen on hyvin pitkälle kiinni asenteesta ja tahdosta. Sama on havaittu myös asiantuntijatyöpajoissa. Meidän täytyy toimia nyt, sillä vain yhdessä voimme saavuttaa ilmastotavoitteet.

Kymenlaaksossa tehdään jo nyt paljon hyviä ilmastotekoja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että monikaan ei vielä tiedä näistä asioista. Siksi Kymen Sanomien uusi Tahdosta kiinni -juttusarja nostaa esille esimerkkejä siitä, mitä Etelä-Kymenlaaksossa tehdään, innovoidaan ja opiskellaan ilmaston pelastamiseksi.

Arjen ilmastoteot eivät kuitenkaan ole aina kiinni pelkästä tahdosta, vaan myös olosuhteista. Esimerkiksi Kotkassa liikkumistapatutkimuksen mukaan henkilöautolla kuljetaan valtaosa matkoista, 57 prosenttia. Millä keinoilla henkilöautoilua voisi vähentää? Näitä keinoja voi löytää yhdessä. Tuore esimerkki tästä on Liikenne- ja viestintäministeriön alueellinen junaliikennepilotti, jonka myötä Kotkan ja Kouvolan välillä alkoi joulukuusta alkaen kulkea yhteensä 36 uutta junavuoroa viikossa. Viime vuonna henkilöliikenne kasvoi Kouvolan ja Kotkan välillä 16 prosenttia. Kun ilmastoystävälliset valinnat tehdään mahdollisiksi, yhä useampi voi tehdä tällaisia valintoja arjessaan.

Krista Kierikka

krista.kierikka@kymensanomat.fi