Pääkirjoitus: Puolustusvoimat haluaa pysyä mukana ajassa

Puolustusvoimat käynnisti viime viikolla yhteismajoituskokeilun. Eturintamaan kokeilussa otettiin Haminan Reserviupseerikoulu, joka sai kunnian majoittaa nais- ja miespuoliset upseerioppilaat samoihin tupiin ensimmäisenä Suomessa. Perässä seuraavat Karjalan ja Kainuun prikaatit, joihin kokeilu laajenee heinäkuussa.

Yhteismajoituskokeilu perustuu puolustusministeriön vuoden alkupuolella antamaan asetukseen ja sen tavoitteina on kerrottu olevan saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien toimintakykyyn, yhteishenkeen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin sekä tiedonkulkuun kasarmioloissa.

Noinkin laaja-alaisen tiedon kerääminen kokeilussa on vaativa tehtävä, mutta oletettavasti Puolustusvoimissa on laadittu sotilaallisen tarkat suunnitelmat siitä, miten se tapahtuu.

Yhteismajoituskokeilun alkaminen sai aikaan varsin suuren kiinnostuksen eri tiedotusvälineissä. Tuntuukin siltä, että miesten ja naisten sijoittaminen samoihin tupiin on suurempi asia kaikkien muiden paitsi itse kokeiluun vapaaehtoisesti osallistuvien varusmiesten ja -naisten keskuudessa.

RUK:n naispuolinen oppilas totesikin lehtihaastattelussa (KySa 27.5.), että yhteisessä tilassa majoittuminen on heille itselleen suhteellisen luonnollinen asia.

Myöskään armeijassa ei yhteismajoitus ennen kokeilua ollut täysin uutta, sillä naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen aikana ovat naiset ja miehet nukkuneet metsässä samoissa teltoissa.

Puolustusvoimissa on viime vuosina tehty varsin mittavia uudistuksia, joista suurin lienee koulutus 2020 -ohjelma, joka muuttaa koulutuksen käytäntöjä perusteellisesti.

Tehdyt uudistukset ja kokeilut osoittavat, että Puolustusvoimat haluaa pysyä mukana ajassa.

Hyvä niin, sillä ennakkoluulottomat, mutta harkitut kokeilut ja niiden perusteella mahdollisesti tehtävät muutokset antavat hyvän pohjan Puolustusvoimien vetovoimaisuudelle ja toimintakyvylle tulevaisuudessakin.

antti-jussi.larvio@kymensanomat.fi