Pääkirjoitus: Itäinen rantarata lujittaa rannikkokuntien yhteistyötä – Hankeyhtiön perustaminen Itäisen rantaradan tueksi on välttämätön askel

Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat ottaneet oikean askeleen yhteistyössä seutukunnan tulevaisuuden hyväksi.

Kun Väylävirasto julkaisi toukokuussa selvityksen Itä-Suomen junaliikenteen kehittämisestä, liikenne- ja viestintäministeriö aloitti nopeasti keskustelut itäisen raideyhteyden suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta.

Etelä-Kymenlaakson kunnat sekä Loviisan kaupunki löysivät pian yhteisen neuvottelupöydän äärelle. Itäisen rantaradan hyödyt olisivat ilmeiset. Tavaraliikenteen ja teollisuuden – erityisesti satamaliiketoiminnan – ja myös kuntalaisten näkökulmasta Itäinen rantarata olisi arvokas investointi alueen kehitykseen. Siitä ei ole epäilystä. Koko rannikkoalueen kiinnostavuus investointikohteena nousisi. Alueen vetovoima kasvaisi parempien yhteyksien myötä. Huoltovarmuus ja ympäristönäkökulma ovat nekin arvokkaita investoinnin hyötyjä pohdittaessa.

Käytännössä ministeriö on kartoittanut kuntien alustavaa halukkuutta osallistua sellaisen yhtiön perustamiseen, jonka tehtävä olisi vastata itäisen suunnan raideyhteyden suunnittelusta ja rahoittamisesta rakentamisvalmiuteen asti.

Halukkuutta on myös löytynyt. Loviisan kaupunki ja kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat jo ilmoittaneet kiinnostuksestaan, joskin Virolahden kunta on ilmaissut halukkuutensa neuvotella omaa sijoitustaan yhtiöön pienemmäksi.

Nyt tarvitaan joustavuutta ja lujaa yhteistä tahtoa. Kompromisseja on löydettävä, yhdessä rintamassa edeten. On tärkeää, että rannikkoalueen kunnat ovat halukkaita yhteistyöhön. Se on hyvä pohja. Rahoituksessa on löydettävä sopuisa ratkaisu, jonka avulla hankeyhtiö saisi vankan perustan Itäisen rantaradan tueksi. Yhtiön perustaminen olisi rohkea ja välttämätön askel koko itäisen rannikkoalueen kehittämiseen.

heidi.ekdahl@kymensanomat.fi

Uusimmat uutiset