Pääkirjoitus: Sinilevä nousi taas otsikoihin — ongelma ei ole pelkästään esteettinen tai terveydellinen, vaan kertoo vesistöjen tilasta

Suomen ympäristökeskuksen tuoreimman leväseurannan tietojen mukaan sinilevän määrä on lisääntynyt sekä merialueilla että järvillä. Itäisellä Suomenlahdella sinilevää on jo runsaasti.

Järvistä sinilevää on havaittu Kaakkois-Suomessa viime vuosiin verrattuna vähemmän. Havaintoja on kesän aikana tehty Kaakkois-Suomessa kuitenkin useilla järvillä, kuten Haapajärvellä Lappeenrannassa, Luumäen ja Lemin kunnissa sijaitsevalla Kivijärvellä ja Iitin Sääksjärvellä. Koko maassa sinilevää on ollut ympäristökeskuksen 33 havaintopaikasta kahdeksalla.

Leväkatsauksista ja sinilevätiedotteista on tullut suomalaisille jokakesäinen uutisaihe. Sinilevätilanteen seuraaminen ja nopea havainnoista tiedottaminen on tärkeätä. Terveydelle haitallista sinilevää on hyvä välttää.

Sinilevä ei ole pelkästään esteettinen ja terveydellinen haitta. Sinilevä kertoo vesistön heikentyneestä tilasta: kertynyttä fosforia vapautuu, kun vesi lämpenee ja hapen määrä vähenee. Näissä oloissa sinilevät lisääntyvät.

Tuoreessa hallitusohjelmassa Suomi mainitaan ekologisesti kestävänä maana, joka näyttää tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Tavoitteena on, että sähköä ja lämpöä tuotetaan päästöttömästi 2030-luvun loppuun mennessä. Itämeren ja muiden vesistöjen suojelua luvataan jatkaa vähintään nykyisessä laajuudessa vaalikauden ajan.

Vesistöjen ravinnekuormitukset ja ilmaston lämpeneminen saavat aikaan sinilevälle suotuisat olot. Ongelmien syntymiseen on kulunut pitkä aika, eikä niitä ratkaista yhden vaalikauden aikana. Päätöksenteko ja sen jatkuvuus yli hallitusten on ympäristönsuojelun taustalla tärkeätä, mutta vesistöjen tilaan vaikuttaa jokaisen vesistöä käyttävän toiminta. Se on hyvä muistaa veneillessä, mökin jätevesihuollossa, kalastaessa ja mattoja pestessä.