Pääkirjoitus: Työpaikoilla moraalinen on vastuu nuorista, sillä työpaikat ovat sosiaalisuuden oppikoulu

Kaakkois-Suomen työllisyystilastoissa oli hyvää kerrottavaa työllisyyden vähenemisestä Kaakkois-Suomessa. Erityisen merkityksellistä oli tulevaisuuden näkökulmasta se, että alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 8,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kotkan ja Haminan, Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran seuduilla.

Työttömyys väheni useimmissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Myös erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ammattiryhmissä työttömien määrä laski selvästi. Työttömien määrä kasvoi johtajien, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Nuoria koskettaa selkeimmin työllistyminen palvelu- ja myyntitehtävissä. Näiden alojen töihin johtaa suhteellisen nopea ja suora koulutus. Asiantuntijuutta vaativat tehtävät kysyvät aina työkokemusta ja mahdollisesti lisäkoulutusta.

Nuoren palkkaamisessa pitää muistaa työnantajan ja työkavereiden vastuu perehdyttämisestä. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Lisäksi nuori tarvitsee kannustamista ja vuorovaikutuksen opettamista, vaikka hänen ammattitaitonsa olisikin tuoreemmasta päästä. Ensimmäisinä vuosina nimittäin kehittyy ammatillinen minäkuva, joka on onnistuneen työuran pohja.

Sosiaalinen vuorovaikutus työpaikalla on kaksisuuntaista ikäryhmien välillä. Se, että työkaveri on eri ikäluokkaa, voi olla monella tasolla elämää rikastuttava tekijä.

Kaikkiaan työpaikat ovat vuorovaikutuksen oppikoulu.

Issu Huovinen