Pääkirjoitus: Paikallisella uurastuksella tulosta työllisyyden eteen

Suomessa oli tammikuun lopussa vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 63 400. Se oli 2 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 38 000 pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä ja 25 000 naisia. Miesten määrä väheni kolmella prosentilla ja naisten viidellä.

Vaikeasti työllistyvien eli rakennetyöttömyyden selkärangan taite on pitkällä aikavälillä nousun ja laskun vaihtelua. Tilastovaihtelu voidaan tulkita näkökulmasta ja tilanteesta riippuen joko poliittiseksi kehitykseksi tai epäonnistumiseksi.

Työttömän kannalta puhutaan kuitenkin juuri hänen elämänsä suunnasta ja työelämäkelpoisuudesta. Työelämä muodostaa tulotason, se edelleen sosiaalisen statuksen ja viimekädessä koko perheen elämän. Vähäarvoinen näkökulma ei myöskään ole tuon statuksen perimä lapsille ja taas heidän lapsilleen.

Etelä-Kymenlaaksossa kolmas sektori, esimerkiksi Kohti Työtä, Etelä-Kymen työttömät, Ravijoki ja Korttelikoti, ovat yhdistyksinä tehneet vuosia uutteraa työtä pitkäaikaistyöttömyyden taltuttamiseksi. Satoja vaikeasti työtä löytäviä henkilöitä on saanut kolmannen sektorin kautta mahdollisuuden työllisyysjaksoon, joka on voinut johtaa pysyvämpään työsuhteeseen.

Yhdistyksien toiminta on pitkälti yksittäisten henkilöiden päättäväisyyden hedelmää. Vaatii todellakin tahtoa järjestää rahoitukset ja kontaktit työelämään työsuhteiden syntymiseksi. Mutta koska tämä työ on onnistunut, on syntynyt kymmeniä työsuhteita ja onnistumisen kokemuksia, joiden vaikutuksia ei voi mitata.

Nyt yhdistykset hakevat Kymsoten kutsumana myös yhteistyöstä toistensa kanssa pohjaa siihen, että kaikkein vaikeimmin työllistyvät löytäisivät mahdollisuuden työllistyä. Tämä on erityisen arvokasta työtä.