Pääkirjoitus: Karhisen selvitys toisi bisnesmallit maatalouteenkin

OP:n entinen pääjohtaja Reijo Karhinen luovutti torstaina selvityksensä maatalouden kannattavuuden kohentamisesta. Karhinen kertoo olevansa maatilan poika, mutta ehkä pitkän pankkiuran takia ehdotukset ovat varsin bisneshenkisiä.

Maatalouden kannattavuus on Suomessa ollut niin sanottu ikuisuusongelma. Sitä on hoidettu maataloustuella, joka Karhisen mukaan on nyt 1,8 miljardia euroa. Tuki on taannut maatalouden säilymisen ja kotimaisen ruoantuotannon, mutta veronmaksajat ovat karsastaneet sitä. Karhinenkaan ei esitä tuen korottamista, vaan korostaa maatalouden oman osaamisen parantamista ja tukien keskittämistä vain investoiville ja yrittäjäriskiä ottaville tiloille.

Jos Karhisen esitys toteutuu, se vaikuttaisi maatilojen määrään ja kokoon, kun hänen ”näennäisviljelijöiksi” nimittämiensä tuottajien tuki lopetettaisiin. Toisaalta, maatalouskin on yritystoimintaa, ja jos kannattavuus asetetaan tavoitteeksi, ei se voi perustua tukemiseen.

S- ja K-ryhmän vahvaa markkinaosuutta ja neuvotteluvoimaa Karhinen horjuttaisi määräämällä ne avaamaan asiakastietonsa kolmansille osapuolille korvauksetta sekä myymään tuotteita muille samalla hinnalla kuin omien ketjujensa sisällä. Tuottajien lisäksi voisi olla kuluttajienkin etu, jos toiminta olisi läpinäkyvämpää. Omien hyllyjen varaaminen kotimaisille ja ulkomaisille tuotteille helpottaisi kuluttajaa valinnoissaan, mutta voi olla EU:n kilpailusääntöjen vastaista.

Muitakin avauksia voi hakea. Mallia voisi ottaa Ruotsista, jossa maahanmuuttajat ovat kehittäneet entisiin kotimaihinsa myytäviä tuotteita ja siten lisänneet maan elintarvikevientiä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi