Lukijalta: Päihdehuollon laitospalvelut turvattava Kotkassa

A-klinikkasäätiö ilmoitti 6.8. lakkauttavansa Kotkassa päihdeongelmaisten laitospalvelut. A-klinikka hoitaa Kymsoten päihdehuollon laitospalveluita, ja perustelee lakkauttamista sillä, ettei asiakkaita ole ohjautunut heille riittävästi. Jatkossa palvelut keskitettäisiin Kouvolaan.

Olen hyvin huolissani tilanteesta. On merkillistä, että ostopalvelun tarjoaja voi yksipuolisella ilmoituksella ilmoittaa lakkauttavansa yksikön yhdessä kaupungissa. Lakkautus koskettaa suoraan niin Kymsotea kuin Kotkan kaupunkiakin. Jos ongelma on ollut asiakkaiden ohjautumisessa, se pitäisi voida myös korjata. Päihdeongelmat eivät tästä kaupungista ole kadonneet.

Yksikön lakkauttaminen nostaa päihdeongelmaisten kynnystä hakea ja saada palvelua, millä on hyvin laajat epäsuorat negatiiviset vaikutukset Kotkassa. Päihdeongelmat tuntuvat silminnähden kasvaneen. On vaikea uskoa, että palvelun taso pystytään pitämään jatkossa samana.

Olen jättänyt Kotkan johtaville virkamiehille kysymyksen, miten Kotka aikoo vaikuttaa siihen, että palveluiden saatavuus turvataan.

Sosiaalipalveluihin vaikuttamiseen kaupungin kautta ei voi laittaa Kymsoten aikakaudella liikaa toiveita. Päätöksenteko on pienen hallituksen käsissä, ja kuntayhtymän valtuusto ei täytä edes kumileimasimen virkaa. Jos Kotka ei kykene ajamaan asiaansa Kymsoten kautta, on se viimeistään osoitus, että koko Kymsoten hallintorakenne on livennyt demokraattiselta päätöksenteolta. Tämä on asia, johon on pikaisesti tartuttava.

Joona Mielonen (vas.), kaupunginhallituksen jäsen, Kotka