Lukijalta: Vain Itäinen rantarata auttaa ilmastotavoitteisiin pääsemisessä – raiteille on saatava yhä enemmän ihmisiä ja tavaroita

Hallitus on edistämässä uusia nopeita raideyhteyksiä Helsingistä kolmeen ilmansuuntaan. Itäisen linjauksen osalta on jälleen uusi selvitystyö käynnissä ja keskustelu käy kuumana.

Matka-ajan lyheneminen suhteessa Helsinkiin on saanut jo vääristyneitä mittasuhteita. Itärata eli ns. Kouvolan oikorata, on markkinoinut voimalla omaa 13 minuuttia matkantekoa nopeuttavaa ja vähintään 1,7 miljardia maksavaa linjaustaan.

Onko raidepolitiikan päätavoite tosiaan nopeuttaa henkilöliikenteen nykyisten reittien matka-aikoja joitakin minuutteja?

Matka-ajan sijaan pitäisi tarkastella kokonaisuutta. Suomi on ottanut ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa huikeita tavoitteita. Niihin vastaaminen edellyttää, että saamme yhä enemmän ihmisiä ja tavaroita raiteille.

Jotta Suomessa yhä useampi ihminen voisi käyttää junaa, tulisi panostaa rataverkon ja tarjonnan laajentamiseen yhdistämällä sen piiriin uusia kaupunkeja. Itäisistä linjauksista ainoastaan Itäinen rantarata vastaa tähän tavoitteeseen. Se lisää 1,5 miljoonalla matkustajamääriä enemmän kuin Itärata. Kun Itärata laajentaa pk-seudun työssäkäyntialuetta vain Porvooseen, ottaa Itäinen rantarata pk-seudun yhteyteen Porvoon lisäksi koko rannikkoseudun lisäten radan äärelle 200 000 uutta ihmistä. Tämä helpottaa myös Helsingin valtavaa asuntorakentamisen tarvetta ja palvelee hallituksen työllisyystavoitetta ratavaihtoehdoista parhaiten.

Henkilöliikenne on kuitenkin vain yksi näkökulma. Suomessa ilmastotavotteisiin päästään vain, jos myös tavaraa saadaan enemmän raiteille. Tämä onnistuu laajentamalla logistisia keskuksia yhdistävää raideverkkoa. Venäjältä suuntautuva liikenne on tehnyt Kouvola–Luumäki välistä koko raideverkon toimivuutta heikentävän pullonkaulan, jota uusi etelästä koukkaava linja helpottaisi. Hamina–Kotkan satama on Suomen suurin yleissatama, jonka kautta Suomen vienti pyörii. Vientisataman saavutettavuuden parantaminen vaikuttaa koko Suomen kasvuun.

Suomi on ottanut ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa huikeita tavoitteita. Niihin vastaaminen edellyttää, että saamme yhä enemmän ihmisiä ja tavaroita raiteille.

Jos itään suuntautuvien raidehankkeiden päätavoite on nopeuttaa mahdollisimman monen ihmisen matka-aikaa Helsinkiin, on taloudellisesti kaikkein järkevintä kunnostaa pikaisesti Karjalan ja Savon radat. Tämän kustannus on moninkertaisesti pienempi kuin Kouvolan oikaisun, mutta matka-aikasäästö suurempi. Sillä ei ole myöskään tuhoisaa vaikutusta Lahden alueeseen, joka on Kouvolan oikoradan suurin sijaiskärsijä.

Jotta saamme tavarat ja ihmiset raiteille, on Itäinen rantarata ainoa järkevä uusi itäinen ratalinja. Se vapauttaa raiteiden kapasiteettia, yhdistää logistisia keskuksia, laajentaa yhdyskuntarakennetta ja lisää uusia kansalaisia rataverkon varteen. Myös matka-ajat Itä-Suomeen nopeutuvat nykyisestä. Itäinen rantarata luo raiteille lisää tarjontaa ja kuten tiedämme, joukkoliikenteessä vain tarjonta lisää kysyntää.

Joona Mielonen (vas.), Kotka

Elisa Lientola (vas.), Lahti

Sara Haavisto (vas.), Espoo

Heidi Vättö (vas.), Lappeenranta

Juuso Mustonen (vas.), Imatra