Lukijalta: Kymenlaakso tarvitsee sote-kuntayhtymää

Erikoissairaanhoitoa ja päivystystä on myllerretty viime ajat valtiovallan tiukassa ohjauksessa. Kymenlaaksossa muutokset lienevät suurempia kuin muissa maakunnissa. Etenkin Kouvolassa palvelut muuttuivat: Leikkaustoiminta päättyi, päivystys muuttui erikoisalapäivystyksestä akuutti- ja yleislääketieteen päivystykseksi ja Pohjois-Kymen sairaala siirtyi Carean toiminnaksi.

Samalla käynnistyi vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelu. Innolla alkanut valmistelu on juuttunut paikoilleen syistä, jotka allekirjoittaneelle näyttävät toissijaisilta.

Jos maakunta pysyy sairaalansa takana, niin rooli päivystävänä sairaalana ei ole vaarassa.

Kymenlaakso ei saanut laajan päivystyksen sairaalaa, vaikka keskussairaalamme on toiminnaltaan kaakon suurin. Ministeriö perusteli ratkaisun karusti: Toiminnallisesti Kymenlaakson keskussairaala voisi olla laajan päivystyksen sairaala, mutta maakunta ohitettiin liian riitaisena. Päätös on vaikeuttanut rekrytointia, ja luonut vääriä käsityksiä keskussairaalan tulevaisuudesta. Jos maakunta pysyy sairaalansa takana, niin rooli päivystävänä sairaalana ei ole vaarassa.

Sote-kuntayhtymä kokoaisi kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen, ja palvelut tuotettaisiin koko maakunnassa samoin perustein. Kansalaiset saavat neuvot ongelmiinsa yhdeltä taholta, ja ammattilaiset toimivat yhdessä hoitoketjussa, ilman kuntarajojen asettamia kynnyksiä. Se olisi omiaan helpottamaan toiminnan kitkakohtia, kuten jonoja jatkohoitoon, tai perus- ja erityistason palvelujen yhteistyötä. Kymenlaaksossa on mahdollista saavuttaa sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet riippumatta siitä, mitä valtakunnallisesti tapahtuu.

Onnistunut sote-uudistus toisi vetoa maakunnan elinvoimaan ja edunvalvontaan. Jos valmistelu päättyy taas riitelyyn, niin riski joutua paitsioon muissa asioissa on entistä suurempi. Sopu mahdollistaisi ajaa maakunnalle ja elinkeinoelämälle tärkeitä asioita, kuten parempia tie- ja rautatieyhteyksiä tai pelastushelikopterin sijoittamista Uttiin. Kymenlaakso ei ole pieni eikä syrjäinen, mutta hukkaa voimansa keskinäiseen kiistelyyn.

Epäluulo Careaa kohtaan on korostunut valmistelussa. Kuitenkin Carea on ainoana sitoutunut tuottamaan erikoissairaanhoitoa ja päivystystä Kouvolassa, mitä konkretisoi Ratamokeskuksen rakentamisen käynnistyminen syksyllä. Naapurialueilta ei tällaisia palveluita ole odotettavissa. Maakunnallisesti olisimme myös rekrytoinnissa vahvempia kuin kokoelma lääkäripulasta kärsiviä kuntia.

Järki puoltaa Kymenlaakson sote-kuntayhtymän perustamista. Jos sopua ei tule toissijaisten asioiden takia, niin olemme ansainneet häviömme elinvoimaisten maakuntien kartalta.

Marja-Liisa Mäntymaa, Va. johtajaylilääkäri, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea