Lukijalta: Elämänkatsomustieto avoimeksi lukiolaissa

Lukiolakia uudistetaan, joten nyt on loistava tilanne avata elämänkatsomustieto (ET) kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Uskontokuntiin kuulumattomat opiskelijat voivat valita katsomusaineekseen ET:n tai uskonnon, mutta evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilla ei nyt ole valinnan mahdollisuutta.

Avaamiseen on vahvat perusteet. Lapsiasiavaltuutettu piti kertomuksessaan eduskunnalle 2018 nykyistä valintakieltoa peruskoulussa ja lukiossa yhdenvertaisuuden ja lapsen oikeuksien vastaisena: "Oppilaiden enemmistön mukaiseen uskontokuntaan kuuluvalla lapsella ei ole oikeutta opiskella elämänkatsomustietoa. Sääntely on siten yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lapsen oikeuksien sopimuksen 2 artiklan vastainen.”

Uskontokuntiin kuulumattomat opiskelijat voivat valita katsomusaineekseen ET:n tai uskonnon, mutta evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvilla ei nyt ole valinnan mahdollisuutta.

Edelleen kertomuksessa esitetään selkeästi, että ”uskonnonopetusta koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkentaa, jotta se takaisi kaikille lapsille yhdenvertaisen oikeuden osallistua tai olla osallistumatta uskonnonopetukseen tai vaihtoehtoisesti elämänkatsomustiedon opetukseen”.

Lapsen — siis myös alle 18-vuotiaan nuoren — oikeuksien näkökulmasta nykytilanteen vääryys on nimenomaan lukioissa suorastaan paradoksaalinen, koska nuori voi itse päättää, opiskeleeko hän lukiossa vai ei, sekä tehdä itsenäisesti kaikki muut valinnat kurssitarjottimesta lukion suorittamiseksi, mutta osa nuorista ei saa valita katsomusainetta.

Monen lukiolaisen ja hänen vanhempiensa perhetilanne ja katsomuksellinen tilanne ovat muuttuneet, kun runsaassa 10 vuodessa yli 600 000 aikuista on eronnut kirkosta. Kun 15 vuotta sitten 85 prosenttia vauvoista kastettiin, kastamiseen riitti yhden huoltajan päätös. Nyt on tapauksia, joissa toinen huoltajista valmis antamaan suostumuksensa, mutta toinen huoltaja ei anna suostumustaan, kun nuori haluaa erota kirkosta päästäkseen ET-opetukseen. Syyt kieltoon eivät ole aina opintojen parasta ajattelevia.

Avaamisen myötä ET:n vahvistuminen parantaisi myös uskontokuntiin kuulumattomien opetustarjontaa.

Esa Ylikoski, pääsihteeri, Vapaa-ajattelijain liitto ry