Lukijalta: Muutokset sävyttävät kuntien tulevaisuutta

Sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta maakunnille. Se tulee merkitsemään suuria muutoksia kuntien palvelurakenteessa, rahoituksessa ja taloudessa. Jopa yli 170 000 henkilön työnantaja voi vaihtua.

Toisaalta kuntakokeilun tuloksena osa työvoimaan ja työnvälitykseen liittyvistä tehtävistä voi siirtyä valtiolta kunnille, esimerkiksi palkkatukipäätösten tekeminen.

Missä määrin ja miten hyvin kunnat ovat valmistautuneet ja varautuneet näihin muutoksiin? Onko puolueilla ja ehdokkailla tarjota seuraavissa kuntavaaleissa äänestäjille konkreettisia ehdotuksia ja tavoiteohjelmia siitä, miten kuntaa ja sen palveluja tulisi jatkossa kehittää?

Tärkeitä kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi varhaiskasvatus, koulutus ja sivistystoimi, virkistys-, liikunta- ja nuorisotoimi, ympäristönsuojelu sekä kaavoitus ja liikennejärjestelyt.

Erityinen haaste on saada kuntalaiset ja varsinkin alle 25-vuotiaat nuoret kiinnostumaan ja äänestämään huhtikuussa 2021 pidettävissä kuntavaaleissa sekä tulevissa maakuntavaaleissa ja löytää näihin mahdollisimman päteviä ja yhteistyökykyisiä ehdokkaita.

Aarno Tamminen, Hamina

Uusimmat uutiset