Lukijalta: Kaupunginvaltuuston puututtava Backstaff oy:n ulkoistuksiin—On selvitettävä tapahtumakeskuksen rakennuttaminen omana työnä tai suoraan emoyhtiön alaisuudessa

Kotkan vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä valtuuston on puututtava Backstaff oy:n suunnitelmaan ulkoistaa sille määrätty tehtävänsä hankkimalla rakennuttaminen konsulttiyhtiöltä.

Vasemmistoliiton mielestä rakennuttaminen kuuluu yhtiölle, eikä käytännössä kolminkertainen ulkoistus ole vallan ja vastuun kohtaamisen kannalta tai taloudellisestikaan katsottuna järkevää. Konsulttisopimuksen on kerrottu maksavan lähes miljoonan enemmän kuin, jos se toteutettaisiin suoraan omana toimintana. Tapahtumakeskuksen rakennuttamisessa on varmistettava että veronmaksajien etu toteutuu.

Tapahtumakeskuksen rakennuttamisessa on varmistettava että veronmaksajien etu toteutuu.

Valtuustoryhmän mielestä Backstaff Oy ei ole noudattanut hyvää hallintotapaa, konserniohjetta eikä yhtiö ole toiminut konsernin edun mukaisesti. Koska omistajaohjauksesta operatiivisesti vastaavat tahot ovat kyvyttömiä puuttumaan tilanteeseen, on valtuustolla velvollisuus käyttää johtajuuttaan.

Kuntalain 4§ toisen momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle neljäsosan valtuutetuista sitä vaatiessa käsittelemään heidän vaatimaansa asiaa. Kotkan valtuuston osalta 13 valtuutetun allekirjoittamana on asia käsiteltävä kiireellisenä ja tuotava valtuuston käsittelyyn.

Vasemmistoliiton seitsemän valtuutettua vaatii valtuuston kutsumista kokoon käsittelemään tapahtumakeskuksen etenemistä ja Backstaff -yhtiön asemaa ja toimintaa asiassa. Valtuuston on kokouksessa otettava kantaa, miten se suhtautuu yhtiön suunnitelmaan hankkia rakennuttaminen isolta konsulttiyhtiöltä.

Vasemmistoliitto ehdottaa, että hallitus selvittää rakennuttamisen siirtämisen kaupungin omaksi toiminnaksi tai suoraan emon alaisuudessa olevaan yhtiöön.

Valtuustoryhmä kutsuu muut ryhmät ja valtuutetut mukaan vaateeseen ja on valmis sorvaamaan sen sisältöä yhdessä muiden asiasta huolestuneiden kanssa.

Joona Mielonen, kaupunginvaltuutettu (vas.), Kotka

Antti Hyyryläinen, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vas.), Kotka