Lukijalta: Ihmisten hyvinvointi Kymenlaakson tavoitteeksi

Juha Sipilän (kesk.) hallitus on käynnistänyt suuren uudistuksen ja näillä näkymin Suomeen syntyy 18 maakuntaa. Maakunnille säädetään erilaisia tehtäviä, joista sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurin kokonaisuus. Kuntien erityisenä tehtävänä on ehkäisevä työ asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden suhteen. Maakuntien ja kuntien välistä yhteistyötä ei ole tiukasti säädelty muutoin kuin että sitä pitää olla.

Poliittisessa prosessissa on huomattavan paljon käyty keskustelua hallinnollisesta rakenteesta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet alkuperäiset tavoitteet, jotka tähtäsivät ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen ja erojen kaventamiseen. Millainen tulisi asukkaiden hyvinvointiin tähtäävän maakunnallisen mallin olla?

Kymenlaakso erottuu väestöltään muista, erityisesti eteläisen Suomen, maakunnista siten, että tuen tarvetta on täällä selvästi enemmän. Erityisesti nuorten tilanne on täällä huolestuttava. Näiden tarpeiden tulee näkyä tulevan maakunnan strategiassa.

Paljon palveluita tarvitsevia on täällä paljon ja tarpeiden tyydyttäminen maksaa paljon. Onhan arvioitu, että pienehkö osa väestöstä käyttää valtaosan resursseista. Näiden palveluiden organisointi on avainasemassa kun mietitään sote-kustannuksia.

Asukkaiden hyvinvoinnin tuen voi hahmottaa kolmikerroksiseksi taloksi. Yhdessä kerroksessa maakunta tarjoaa palveluitaan, toisessa kunta ja kolmannessa kansalaisyhteiskunta. Kullakin tasolla on oma tehtävänsä. Ilman yhteistyötä ne eivät kykene varmistamaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Maakunnan tulee laatia kartta hahmottamaan toimijoiden yhteistä vastuuta asukkaista.  

Palveluiden käyttötilastot kertovat enemmän pahoinvoinnista kuin hyvinvoinnista. Systemaattiseen ja jatkuvaan hyvinvointitiedon tuottamiseen ei ole tällä hetkellä toimintatapoja. Maakunnan tulee määrittää mittarit ja tavat koota koko ajan päivittyvää tietoa ihmisten hyvinvoinnista ja palveluiden toimivuudesta.

Kymenlaakson palveluita tulee kehittää tiedon varassa. Keskiöön on nostettava kymenlaaksolainen asukas, nähdä hänen tarpeensa ja jäsentää palvelut ja arjen tuki maakunnan, kunnan ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyönä.
 
Sakari Kainulainen, dosentti, asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hamina