Lukijalta: Riskinäkökulma mukaan rantarata-ajatteluun

Olen ihmetellyt ikuisuusaiheesta – itäisestä rantaradasta – käydyn keskustelun nurkkakuntaisuutta, joka on jatkunut jo puoli vuosisataa. Eikö vieläkään osata nähdä kokonaisuutta, jossa Helsinki–Porvoo–Loviisa–Kotka-ratayhteydellä on turvallisuusmerkitys osana valtakunnan kaikissa oloissa toimivaa rataverkkoa?

Ydinvoimaloiden turvallisuusajattelussa tunnetaan käsite redundanssi: turvallisuuden varmistaminen korvaavilla vaihtoehdoilla, jos jokin tärkeä tekijä rikkoontuu.

Ei ole ollenkaan harvinaista, että pääradalla ilmenee teknisiä ongelmia, jolloin syntyy liikennekatkoksia. Oikein suuren ongelman ilmetessä on hyvä olla kiertäviä ja varmistavia vaihtoehtoja.

Porvoon, Loviisan ja Kotkan välinen ratayhteys olisi tällainen redundanssirata, jota voitaisiin käyttää vaihtoehtoreittinä. Kotkastahan on tunnetusti toimiva ratayhteys Kouvolaan. Eli kyseessä olisi vaihtoehtoinen Helsinki–Kotka–Kouvola-yhteys, jolla Helsingistä sisämaahan kulkeva liikenne kiertäisi suuret Suomen rataverkon solmukohdat.

Helsinki–Porvoo–Loviisa–Kotka–Kouvola-radan tuoma käytännön hyöty olisi siinä, että se olisi koko eteläisellä rannikolla kulkevia, asuvia ja teollisuutta palveleva liikenneväylä. Esimerkiksi Loviisasta ja Pyhtäältä olisi silloin suora ratayhteys paitsi länteen Helsinkiin myös Kotkan kautta Kouvolaan ja sisämaahan.

Jos Porvoosta Kouvolaan suunnattu ratalinjan vaihtoehto toteutuu, rakennettavaa osuutta olisi redundanssiradassa vain Loviisan itäpuolelta Kotkaan ulottuva osuus.

Itäisen Uudenmaan sotepalveluja ajatellen yhteys sekä Helsingin suuntaan että Kotkaan edistäisi kansalaisten tasavertaista palvelujen saavutettavuutta. Sotenäkökulmassa on tärkeää pitää mielessä, että itäisen Uudenmaan Kymijokivarren länsirannan kylät suuntautuvat Kotkaan. Koko Itä-Uudenmaan rannikon synnytykset on tällä hetkellä keskitetty Kotkaan.

Eli lobbauksen lisäksi otettakoon oma järki käteen ja pohdittakoon rata-asiaa paitsi kansalaisten tasavertaisten palvelujen myös valtakunnallisen rataverkon riskien tarkastelun pohjalta. Se ei maksa mitään kunnille, mutta riskinäkökulman painottamisella voi olla ratkaiseva merkitys valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Risto Valkeapää

tietokirjailija, Ruotsinpyhtää