Lukijalta: Nyt tarvitaan yhteyden ja ymmärryksen rakentajia

Helmikuussa pidetään Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit. Niissä valitaan edustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen eli kirkolliskokoukseen.

Vaaleja käydään kirkon kannalta hankalassa tilanteessa. Seurakuntien väkimäärä vähenee ja näin ollen myös talous on tiukalla. Kirkon pitäisi keskittyä tulevaisuuden rakentamiseen, mutta siitä huolimatta kirkollisen sisäpiirin keskustelu näyttää lähinnä seksuaalietiikasta riitelyltä.

Kansankirkon rakentajat – Mikkelin hiippakunnan papit, haluamme olla rakentamassa yhteyttä erimielisyyksistä huolimatta. Hienoja asioita voi tapahtua, kun me kristityt keskitymme yhdessä tekemiseen sen sijaan, että riitelemme siitä, kuka on oikeassa. Uskomme, että aidosti hedelmällinen ja hyvä yhteistyö voi olla mahdollista, vaikka ei olla kaikesta samaa mieltä ja vaikka joskus erimielisyydet voivat koskea myös periaatteellisella tasolla tärkeitä asioita.

Yksi aikamme suurista ongelmista on keskustelukulttuurin mustavalkoisuus ja populismi.

Yhteyden ja ymmärryksen rakentamiselle on ajassa myös suuri tarve. Yksi aikamme suurista ongelmista on keskustelukulttuurin mustavalkoisuus ja populismi. Evankelisluterilaisen kirkon vahvuus on ollut se, että samaan ehtoollispöytään ovat mahtuneet kaikenlaiset ihmiset taustoistaan huolimatta. Tarvitsemme toista kunnioittavaa, kuuntelevaa ja lempeää asennoitumista myös itselle vieraita ajatusmaailmoja kohtaan.

Vaikka seurakuntalaisten sitoutuminen kirkkoon on vähentynyt, eivät ihmisten hengelliset tarpeet, lohdun ja toivon sanoman kaipuu ole vähentyneet lainkaan. Kirkolla on yhä hallussaan maailman paras sanoma. Se antaa arvon jokaiselle ihmiselle hänen ominaisuuksistaan riippumatta, se tarjoaa armoa kaikenlaisille syntisille sekä antaa toivon myös ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien uhkien edessä.

Matti Astola, Sammeli Juntunen, Maarit Kenttälä, Jani Lamberg, Tuomas Luoma, Mika Malinen, Kaisa Oittinen, Leena Paintola, Kaisa-Liisa Pehkonen-Suonranta, Heikki Pelkonen, Sirkka Pylkkänen, Hanne-Maaria Rentola

Kansankirkon rakentajat -papit Mikkelin hiippakunnassa, kirkolliskokousvaaliehdokkaat

Uusimmat uutiset