Lukijalta: Suomen lääkäripula loppuisi, kun avattaisiin lääkäriksi opiskeleville huomattavasti enemmän koulutuspaikkoja.

Paljon ovat olleet tapetilla yksityiset hoivakodit ja niiden hoitajamitoitus. Hienoa, että tämä asia on tullut esille, tästähän on jo keskusteltu vuosia. Koko hoiva-alan kupla on pian puhkeamassa.

Minusta olisi tärkeää ottaa keskusteluun kaikki yksiköt ja toimipisteet, joissa ihmisiä hoidetaan. Erikoissairaanhoidossa, sairaanhoidossa tai kuntoutusyksiköissäkään ei ole olemassa varsinaisia hoitajamitoituksia. Sen lisäksi, kun puhutaan hoitajamitoituksista ylipäätään, niin täytyy ottaa huomioon asiakkaiden hoidettavuus.

Nykyisin hoidettavat tuppaavat olemaan vanhempia, sairaampia ja isompia. Erikoissairaanhoidossa olisi tärkeää ottaa huomioon koko ajan asiakkaiden vointi ja toki tämä on tärkeää muissakin yksiköissä. Nykyisillä mitoituksilla se voi olla haasteellista. Paljon on poissaoloja, paljon on töitä ja vastuuta. Sijaisia ei saada, kun ei ole.

Tilanne on vaikea myös esimiehille. Hoitajat ovat uupuneita tilanteeseen, ja etenkin nuoret hoitajat ovat valmiita vaihtamaan alaa muutaman työvuoden jälkeen. Saman palkan, ellei jopa paremman, saa vähemmälläkin työllä ja vastuulla. Hoitajapulaa helpottaisi vastuuta korreloiva palkka ja panostus työhyvinvointiin. Kaikki kuitenkin haluavat itselleen ja läheisilleen parasta mahdollista hoitoa. Nykyhetkellä parasta ei näillä resursseilla voida tarjota. Parempaan pystyttäisiin, jos resurssit olisivat kohdillaan.

Kovasti saa myös lukea lääkäripulasta. Suomen lääkäripula loppuisi pienellä viiveellä, kun avattaisiin lääkäriksi opiskeleville huomattavasti enemmän koulutuspaikkoja. Aivan uskomatonta, ettei tähän tarpeeseen vastata. Sairaanhoitajakouluissakin paikkoja nostettiin tarpeen edessä. Suomen ei tarvitsisi tuoda lääkäreitä ulkomailta, mutta tähän ei löydy halua. Omassa maassa olisi runsaasti kouluun hakijoita.

Carina Jäntti, kansanedustajaehdokas (ps.), Kotka