Lukijalta: Kuluttajansuojaa myös peruspalveluihin

Uutissuomalaisen debatti (24.10.) julkaisi erinomaisen puheenvuoron Kuluttajaliitolta. Olen täsmälleen samaa mieltä heidän kanssaan.

Olen 20-vuotisen poliittisen urani aikana keskustellut lukuisten kansalaisten kanssa julkisiin peruspalveluihin liittyvistä ongelmista ja jopa virheistä. Näihin voi saada oikeutta jälkikäteen muistutuksilla ja kanteluilla, ja voi saada aikaan muutoksia tulevaan toimintaan, mutta jo tapahtuneita virheitä niillä ei korvata. Maksettuja asiakasmaksuja ei saa takaisin. Tähän on tultava muutos.

Ihmettelen, miksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet vastustavat virhe- ja viivästysvastuun ja seuraamusten ulottamista julkisiin palveluihin.

Mielestäni aivan samoin ehdoin niin yksityisessä kuin julkisessa vanhusten ja vammaisten hoivassa, lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa osapuolten välillä tehdyn hoitosopimuksen tulee pitää. Jos siitä lipsutaan, niin ei voi olettaa asiakkaan maksavankaan.

Eduskunnassa tulee säätää lait niin, että julkisten palveluiden asiakkaille yhdenmukaistetaan mahdollisuus saada hyvitystä maksamistaan asiakasmaksuista tilanteissa, joissa palvelussa on tapahtunut virhe. Näin hinnanalennusta ja hyvitystä voisi saada myös julkisista palveluista, toisin kuin tänä päivänä.

Eli vanhuksilla ei ole kuluttajansuojaa.

Vuonna 2019 ollessani kansanedustaja tein perhe- ja peruspalveluministerille kirjallisen kysymyksen vanhustenhuollossa tapahtuneiden laiminlyöntien korvaamisesta vanhuksille. Ministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi todeten nykyisin vallitsevan tilanteen, että yksityisessä hoivakodissa kunnan palveluasumisen paikalla oleva vanhus ei voi saada korvausta.

Eli vanhuksilla ei ole kuluttajansuojaa, vaikka hän maksaa hoivakodissa asumisestaan suuren asiakasmaksun joka kuukausi, jopa 85 prosenttia eläkkeestään.

Uskon, että peruspalveluiden laatua saadaan parannettua myös sen voimalla, että asiakkaille lisätään oikeus saada hyvitystä virheestä.

Satu Taavitsainen

Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattisen piirin 1. varapuheenjohtaja Mikkeli

Luetuimmat

Uusimmat uutiset