Lukijalta: Maakuntahallinnon kehittäminen voi vähentää yksittäisten kansanedustajien roolia oman vaalipiirinsä etujen vaalijana

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän kyselyn mukaan puolet vastanneista oli sitä mieltä, että Suomessa riittäisi 100 kansanedustajaa ja yli 30 prosenttia haluaisi säilyttää nykyisen määrän eli 200, minä se on ollut aina vuodesta 1907 alkaen.

On muun muassa sanottu, että eduskunta on ”kallis kumileimasin” ja että esimerkiksi 150 tai 176 kansanedustajaa riittäisi. Esimerkkeinä on mainittu Norja ja Tanska, joissa edustajien määrä on pienempi kuin Suomessa, vaikka ne ovat väkiluvultaan jokseenkin samansuuruisia. Muina perusteina kansanedustajien määrän vähentämiselle on mainittu, että Suomen laeista suuri osa valmistellaan nykyisin jo Euroopan parlamentissa ja että kansalaisilla on suorat vaikuttamismahdollisuudet eduskunnalle osoitettujen kansalaisaloitteiden muodossa.

Niin ikään erilaiset etu- ja työmarkkinajärjestöt voivat toimia vaikuttamisen väylinä. Maakunta- ja aluehallinnon kehittäminen voi myös vähentää yksittäisten kansanedustajien roolia oman vaalipiirinsä etujen vaalijana.

Mikäli kansanedustajien määrä vähenisi, niin saisiko se puolueet kiinnittämään enemmän huomiota asettamiensa vaaliehdokkaiden pätevyyteen ja kyvykkyyteen?

On tarkoin pohdittava ja selvitettävä, mitä mahdollisia haittavaikutuksia kansanedustajien määrän vähentämisestä olisi. Missä määrin se heikentäisi edustuksellisen demokratian toteutumista ja toimivuutta ja kaventaisi kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia tai vaikuttaisi esimerkiksi eduskunnassa tapahtuvaan valiokuntatyöskentelyyn?

Aarno Tamminen, Hamina

Uusimmat uutiset