Lukijalta: Kulttuuri on jotain muuta kuin Meripäivät

Keskiviikon lehdessä Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara esitteli kaupunkilaisille suunnatun kulttuurikyselyn tuloksia. Purovaaran mukaan kyselyyn tuli 155 vastausta. Se on hävyttömän vähän, kun otetaan huomioon kaupungin asukasmäärä, noin 52 000 asukasta. Luvussa ovat mukana lapset, sillä heidän tulee luonnollisesti saada osansa kulttuuritarjonnasta. Vastausprosentti jäi siis 0,3 prosentin tasolle.

Kysely oli joko huonosti suunniteltu tai ajoitus koronan takia aivan väärä. Kolmas vaihtoehto on raadollisin: Kotka ei ole kulttuurikaupunki, vaikka toisin väitetään. Näkemystä puoltaa vastaajien antama palaute, jonka mukaan parasta kaupungin kulttuuritarjonnassa ovat Meripäivät.

On tietysti hienoa, että kulttuurijohtaja korkean palkkansa vastineeksi toteuttanut tällaisen kyselyn, mutta sen painoarvo jää köykäiseksi. Annetut 95 ehdotusta kulttuuritarjonnan kohentamiseksi on määrällisesti toki paljon, mutta ulkopuolinen voi vain arvailla, minkä verran seassa on sutta ja sekundaa.

Epäilemättä Purovaaran haastattelussaan esille nostamat hankkeet ja tavoitteet ovat oikean suuntaisia ja kannatettavia. Kulttuurista puhuttaessa tulee kuitenkin aina muistaa myös taide. Kotkan kulttuuritoiminnan tulevina painopistealoina mainitaan musiikki, elokuva ja kuvataide. Sen sijaan teatteri on jäämässä sivuraiteille. Ratkaisu on vähintäänkin yllättävä.

Työsarkaa kulttuurijohtajalla varmasti riittää, mutta yhden viikonlopun kestäviin Meripäiviin ei kulttuurin vähäisiä voimavaroja kannata tuhlata. Talvimeripäivienkin järjestämisessä on syytä pitää pää kylmänä. Se tuskin on mieltä ylentävää, jos kesäisillä Meripäivillä "parasta kotkalaista kulttuuria" nauttiva nuoriso istuu nurmikolla juomassa olutta ja Talvimeripäivillä saman tekee nuoriso lumihangessa.

Jukka Poikolainen, Kotka