Lukijalta: Ohjausryhmän johto vastaa: Tapahtumakeskus ja Xamkin kampus toteutuvat

Kymen Sanomien pääkirjoituksessa (31.10.) ja jutussa (1.11.) kaivataan johtajuutta ja lisää tietoa Kantasataman kokonaishankkeeseen liittyen. Työnjako alueella on selkeä. Kotkan kaupunki rakennuttaa tapahtumakeskuksen tilaamalla sen Backstaff Oy:ltä ja Xamk Oy toteuttaa uuden kampuksen tilaamalla sen Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:ltä. Synergiaetujen hyödyntämiseksi alueen eri toimijoiden kesken allekirjoitettiin aiesopimus 5.10. 2018 ja toteuttamissopimus 5.3.2019. Hankkeen kokonaiskoordinointia ja edistämistä varten hankkeelle perustettiin ohjausryhmä jo 2017 ja sen jälkeen isoa yhteishanketta on viety eteenpäin määrätietoisesti.

Ohjausryhmässä on edustus Kotkan kaupungilta, Xamkilta, Kymenlaakson kampuskiinteistöt oy:ltä, Backstaff Oy:ltä, Cursor oy:ltä, Ekamilta ja tutkimuskeskus Merikotkalta. Ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa hankkeen suunnittelijoiden riittävä yhteistyö tehtyjen sopimusten mukaisesti sekä kaikkien osallisten toiminta yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen yhden osapuolen, Backstaff Oy:n, sisäiset haasteet ja väärinymmärrykset eivät ole vaarantaneet kokonaisuutta. Tapahtuneen myötä yhteiset tavoitteet ovat nyt jälleen kirkkaasti kaikkien mielissä.

Backstaff Oy:n, sisäiset haasteet ja väärinymmärrykset eivät ole vaarantaneet kokonaisuutta.

Ohjausryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja seuraava kokous pidetään 20.11. Kotkassa. Puheenjohtajuus ohjausryhmässä vuorottelee Kotkan kaupungin ja Xamk Oy:n välillä. Yksi osa ohjausryhmän työtä on hankkeen viestintä. Hankkeen osapuolten yhteistyönä valmistellaan parasta aikaa viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa, joka on työkalu vuoropuheluun ja hankkeesta kertomiseen niin Kotkan päättäjille, kaupunkilaisille kuin muillekin hankkeeseen liittyville tahoille.

Tällä hetkellä hankeen toimijat keskittyvät rakennusten ja alueen suunnitteluun sekä tavoitteiden mukaisten synergiaetujen varmistamiseen. Kun suunnitteluvaihe on edennyt riittävän pitkälle, on ohjausryhmän tehtävänä hankkeen konkreettisesta etenemisestä viestiminen.

Jyrki Koivikko Xamk Oy:n puheenjohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja

Jari Elomaa, Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja ohjausryhmän varapuheenjohtaja