Lukijalta: Omaishoitajien tuki voitaisiin siirtää Kelan maksettavaksi

Omaishoitajia on Suomessa arviolta 350 000. Omaishoitosopimuksen kriteerit täyttäviä on runsas 60 000, mutta vain 44 000 heistä, on tehnyt omaishoitosopimuksen. Kriteeristö vaihtelee kunnittain.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna omaishoito on erittäin kustannustehokasta. Ilman sitä kuntien terveydenhuolto romahtaisi, koska hoidettavien määrä on niin suuri. Yksi pitkäaikaishoitopaikka maksaa 3 500–9 000 euroa kuukaudessa. Omaishoidon tuen keskimääräinen kuukausipalkkio on 440 euroa.

Tarve tulee yhä kasvamaan. Ainoastaan omaishoidon systemaattisella kehittämisellä ja resurssointia lisäämällä, voimme pitää huolen siitä, että nuo mittaamattoman arvokasta työtä tekevät omaishoitajat jaksavat työssään ja haluavat vielä tulevaisuudessakin tehdä hoitotyötä.

Yhtenäisten, valtakunnallisten tukikriteereiden kehittäminen on välttämätöntä, jotta omaishoitajat ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden. Tuki voitaisiin siirtää Kelan maksettavaksi. Silloin kriteeristö toteutuisi omaishoitajalle samanlaisena riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu. Samalla päästäisiin pois määrärahasidonnaisuudesta, joka on johtanut kunnissa ajoittain siihen, että omaishoitaja ei ole saanut tukia, koska määrärahat ovat loppu. Omaishoidon tuen täytyy olla kannustava. Sitä tulee korottaa ja siitä on tehtävä verovapaata. Myös ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista on tuettava, sillä ansiotyössä käynti on monelle taloudellisesti välttämätöntä.

Yhteiskunta säästää omaishoidon avulla miljardeja euroja vuosittain. Näistä säästöistä osa tulisi kohdentaa omaishoitajien tukemiseen ja näin osoittaa myös arvostusta tehtävälle työlle. Näistä asioista on puhuttu jo kauan. Nyt ei ole vielä liian myöhäistä toimia!

Maaret Lommi, kansanedustajaehdokas (kd.), Kotka