Lukijalta: Diabeteksen hyvä hoito estää vakavampia sairauksia—Lisäsairaudet jopa kaksinkertaistavat diabeteksen kustannukset

Diabetes on yksi kansantaloudellisesti kalleimpia sairausryhmiä. Etenkin, jos sen hoito on riittämätöntä. Diabeteksen hoidon vuosikustannukset ovat noin 1,5 miljardia euroa. Tutkimusten mukaan lisäsairaudet kaksinkertaistavat diabeteksen kustannukset. On järkevää taloudenpitoa turvata diabetesta sairastaville pääsy osaavaan diabeteksen hoitoon.

Hoidon tueksi tarvitaan lisää diabeteshoitajia ja Kotkan seudulla erityisesti lääkäreitä. Vastaanottoaikoja on huonosti saatavilla, edes yksityinen sektori ei pysty tarjoamaan diabeteksen hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden palveluita. Lisäksi diabetes on niin haastava sairaus, että tyypin 1 diabeteksen ja vaativahoitoisen tyypin 2 hoito on syytä keskittää omiin yksiköihinsä. Kun tämän ohella myös hoitotarvikejakelua ymmärretään sujuvoittaa ja diabeetikon tarvitsemat hoitotarvikkeet turvata, terveydenhuollossa on otettu iso askel ennakoivaan ja kestävään terveystalouteen. Diabetesta sairastaville on turvattava sujuva hoitoon pääsy sekä tasalaatuinen hoito, niin terveyskeskuksissa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Kelan tilaston mukaan vuosina 2010–2018 Kotka-Pyhtää-seudulla oli diabeteslääkekorvausta saaneiden määrä kasvanut noin 18 00 henkilöllä. Vuonna 2018 Kotka-Pyhtää-seudulla oli noin 10 500 lääkekorvauksen saajaa, joka on noin 18 prosenttia koko alueen väestöstä. Kun vielä huomioidaan tietämättään diabetesta sairastavat, voitaneen todeta, että noin joka viides asukas tällä seudulla kärsii diabeteksesta.

Kotkan Seudun Diabetes ry. järjestää 14.11., maailman diabetespäivänä, tilaisuuden Kotkan Seurahuoneella, jossa Kymsoten diabeteshoitajat kertovat erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen diabeteshoitomalleista ja apteekin edustaja puhuu diabeteksen omahoidosta. Tämä avoimena kutsuna kaikille, joiden arkeen diabetes vaikuttaa.

Eija Grönholm, puheenjohtaja, Kotkan Seudun Diabetes ry