Lukijalta: Seurakuntavaaleissa hengellisyys näkyy myös teoissa

Seurakuntavaalien hengellisyyttä perättiin kahdessa mielipidekirjoituksessa (KS 14.11.). Molempiin voisi vastata apostoli Jaakobin sanoin: "Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon." Haminan demarit korostavat seuraavia arvoja:

"Rakennetaan kansankirkkoa" tarkoittaa, että pyrimme rakentamaan ja sovittelemaan, emmekä vahvistamaan niitä vastakkainasetteluita, joita kirkossa on viime vuosikymmeninä ollut aivan liikaakin. Lähdemme siitä, että kirkon jäsenillä on erilaisia taustoja ja erilaisia tapoja tulkita uskoa ja sen merkitystä elämässä. On hyvä muistaa se ekumeeninen slogan, että "Hän, joka meitä yhdistää, on suurempi kuin asiat, jotka meitä erottavat."

Kirkkokin kohtelee samaa sukupuolta olevia pareja epätasa-arvoisesti.

"Yhteinen vastuu koko ympäristöstä" muistuttaa meitä siitä, että luomiskertomuksen mukaan Jumala asetti meidät ihmiset tänne "viljelemään ja varjelemaan" luomakuntaansa. Valitettavasti meiltä on unohtunut vanha retkeilijöiden sääntö, että "sen, minkä viet luontoon, tuot myös takaisin."

"Ihmiset samanarvoisia" viittaa siihen, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja siten Jumalalle mittaamattoman arvokas ja se merkitsee, että kaikkia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Yhteiskunnassamme on viime vuosina riisuttu oikeuksia ensin pakolaisilta ja sittemmin työttömiltä. Viimeisin uutinen tästä on lastenkotilasten ihmisarvoa alentava kohtelu. Vanhusten laitoshoito on sitten ihan oma häpeällinen lukunsa. Kirkkokin kohtelee samaa sukupuolta olevia pareja epätasa-arvoisesti. Sosiaalidemokraatit eivät voi hyväksyä tätä vaan tekevät työtä kaikkien tasa-arvon puolesta.

"Kaikista pidetään huolta" tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan arvojen koventuessa seurakunnan on siirrettävä voimavarojaan diakoniatyön suuntaan ja puhuttava niiden äänellä, joiden hiljaista huokausta yhteiskunta ei muuten kuule.

Nämä asiat ovat kirkon asioita siksi, että Raamatussa yleisimmin esiintyvä sana on vanhurskaus (tai oikeudenmukaisuus). Kirkon tehtävä on muistuttaa siitä, että "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Jeesuksen mukaan siinä ja Rakkauden kaksoiskäskyssä on "laki ja profeetat." Niiden kautta on myös kirkon mietittävä kaikkia päätöksiään ja oltava kansan omatunto.

Martti Muukkonen, TT, seurakuntavaaliehdokas (sd.), Hamina

Luetuimmat