Yksityinen sektori seisoo sote-uudistuksen takana

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalveluntuottajat seisovat sote-uudistuksen läpiviemisen takana. Lakiesitys valinnanvapaudesta on vain yksi osa massiivista uudistusta. Siinä on useita puutteita esimerkiksi kilpailun tasapuolisuuden ja valinnanvapauden jatkuvasti supistetun laajuuden osalta. Esitys on kuitenkin alku. Tällä voidaan edetä. Uudistusta ei voi jättää tekemättä.

Hämmästyttävän vähälle huomiolle on jäänyt se, miten heikko julkisen järjestelmän tuottavuus tällä hetkellä on. Sosiaalipalvelujen tuottavuus on laskenut 2000-luvulla yli 10 prosenttia ja terveyspalvelujen noin 20 prosenttia. Terveydenhuoltomenot ovat kaksinkertaistuneet.

Uudistusta vastustettaessa vedotaan usein siihen, että nykylainsäädäntö sallii useita keinoja kunnille parantaa juoksuaan. Niin sallii, ja moni kunta on toimiin ryhtynytkin. Eivät kuitenkaan läheskään kaikki. Koko maan tasolla kehitys jatkuu hälyttävänä: ihmiset ikääntyvät, kestävyysvaje kasvaa ja Suomi velkaantuu. Nykykeinot ja hyvä usko siihen, että kohta kunnat itse pelastavat itsensä, eivät riitä. Kunnat tarvitsevat apua. Valtakunnallinen uudistus on tehtävä.

Salaliittoteoriat siitä, että yritykset juonisivat lain kaatumiseksi, ovat turhia. Yksityinen sektori haluaa uuden lain. Se on valmis yhteistyöhön uusien maakuntien kanssa. Sekava tilanne ei auta ketään – saati esityksen kaataminen.

Eveliina Vigelius, elinkeinoasioiden asiantuntija, Hyvinvointialan liitto